h

SP brengt sloop- en bouwbeleid Noord terug op de agenda

27 juni 2008

SP brengt sloop- en bouwbeleid Noord terug op de agenda

SP-fractievoorzitter Daniël Peters heeft in zijn beschouwingen bij de Voorjaarsnotitie in Noord deze week felle kritiek geuit op het verloop van het massale sloop- en nieuwbouwproces in het stadsdeel. Hij haalde vooral uit naar de corporaties en hun behandeling van huizen en huurders. "Een meerderheid van de deelraad vindt het logisch dat slecht onderhouden huizenblokken worden gesloopt. Maar dat is een logica die de corporaties zelf creëren: ze laten de boel verrotten om van hun onrendabele rommel af te komen", zei Peters.

Het felle betoog van Peters maakte veel los bij de andere partijen en het Dagelijks Bestuur van Noord. Stadsdeelvoorzitter Post dacht in de bijdrage van de SP te horen dat die partij alleen maar voor privaat huizenbezit is. "Dat is ook zo", antwoordde Peters. "Het liefst zouden wij zien dat iedereen in Nederland geld genoeg heeft om zijn eigen huis te kunnen kopen. Dat is helaas niet de werkelijkheid. Daarom zijn er ooit corporaties opgericht: om betaalbare woningen te bouwen voor minder vermogende mensen. Maar aan die oorspronkelijke functie lijken ze nu niet meer herinnerd te willen worden."

De SP wist bij de behandeling van de Voorjaarsnotitie twee toezeggingen van het Dagelijks Bestuur binnen te slepen. Ten eerste beloofde het bestuur voor alle woningbouwprojecten in Noord waar herhuisvesting aan de orde is een onafhankelijke partij - bijvoorbeeld het Wijksteunpunt Wonen - in te zetten als toezichthouder. De fractie had hierom gevraagd vanwege de vele klachten van huurders over de houding van de corporaties en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam in het herhuisvestingsproces.

De andere toezegging was van een geheel andere orde: in antwoord op een motie van de SP voor bevriezing van de huurschulden van Noordse sportclubs beloofde het bestuur geen club failliet te laten gaan als gevolg van huurachterstanden bij het stadsdeel.

U bent hier