h

Het is tijd om te stoppen met slopen

21 juli 2008

Het is tijd om te stoppen met slopen

De SP vindt dat de sloopplannen in Nieuwendam-Noord moeten worden uitgesteld. Er is momenteel te weinig beschikbare woonruimte voor de gezinnen die, vanwege de stedelijke vernieuwing in de wijk, gedwongen worden om hun woning te verlaten. SP-deelraadslid Erna Berends: "Er moeten eerst woningen gebouwd worden voordat we verder gaan met slopen in Amsterdam Noord".

Vorige week werd bekend dat het stadsdeel heeft besloten om de sloop van de woningen aan de Dijkmanshuizenstraat en de Markengouw uit te stellen. Door de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Noord zijn er vele gezinnen die tegelijkertijd op zoek zijn naar vervangende woonruimte. Woonruimte die er niet is. In het hele stadsdeel worden er 2400 woningen gesloopt, allemaal sociale huur. In 2009 worden er 40 nieuwe sociale huur woningen opgeleverd. De overige bewoners moeten maar proberen een woning op IJburg te bemachtigen.

De SP waarschuwde al eerder voor problemen met de herhuisvesting van zoveel gezinnen. Het bestuur van het stadsdeel wuifde de waarschuwingen echter weg en zei dat de herhuisvesting prima verloopt. Tijdens de raadsvergadering op 28 mei zei portefeuillehouder De Wild Propitius: "De herhuisvesting van de bewoners van de Dijkmanshuizenstraat verloopt goed en loopt op schema". Berends: "Ik vraag me dan af wat er in de afgelopen anderhalve maand is gebeurd waardoor er ineens minder woningen beschikbaar zijn. Of is de stadsdeelraad verkeerd genformeerd in mei?" De SP zal hierover vragen stellen aan het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Noord.

U bent hier