h

Meer speelplekken voor peuters en kleuters

10 juli 2008

Meer speelplekken voor peuters en kleuters

Leden van SP de Baarsjes waren de afgelopen weken veelvuldig in de Chassbuurt te vinden om te “Buurten in de buurten” met de ZO-krant. Deur aan deur vroegen ze bewoners wat ze van hun buurtje vonden. Een veelgehoorde klacht was het gebrek aan speelplekken voor peuters en kleuters. De SP doorzocht de Chassbuurt en is het met de bewoners eens. Ze roepen het deelraadsbestuur op om meer speelplekken voor de kleine en allerkleinste bewoners spoedig te realiseren.

Woensdag 9 juli organiseerde SP de Baarsjes een speelplek voor peuters en kleuters in de Chassstraat. Er is weliswaar een speeltuin in de buurt, 5 dagen per week opengehouden door een heel enthousiaste beheerder en een groep vrijwilligers. Die onze speelplek ook even kwamen bezoeken. Maar het onbreekt de buurt aan genoeg kleine speelplekken waar kinderen dicht bij huis kunnen ravotten, zandkastelen bouwen of zich uitleven op eenvoudige speeltoestellen. En ouders ze met een gerust hart naar toe kunnen laten gaan. SP de Baarsjes roept de deelraad op dit probleem snel aan te pakken en op te lossen. Onder aanvoering van SP gemeenteraadslid Maureen van der Pligt werden voorbijgangers en omstanders uitgenodigd hun handtekening te zetten als steun voor de actie. En konden kinderen spelen, kleurplaten inkleuren, stoepkrijtten, ballonnen afhalen of zelf opblazen. (Maureen ontpopte zich ook als een ware Rembrandt en tekende een mooie hinkelbaan, die ze ook zelf met veel verve gebruikte). Ondanks het slechte weer tekenden een aanzienlijk aantal bewoners als steun voor de actie. Zaterdag 12 juli is de SP weer van 12 tot 14 uur te vinden op het Mercatorplein en gaat het handtekeningen ophalen door. Na het zomerreces zal de SP het deelraadsbestuur aanspreken en pleiten voor meer speelplekken in de Chassbuurt.

U bent hier