h

Plannen voor Don Bosco van de baan

2 juli 2008

Plannen voor Don Bosco van de baan

Op initiatief van de SP heeft de coalitie afgedwongen dat de stedelijke vernieuwingsplannen in de buurt Don Bosco heroverwogen moeten worden.

Het bezoek van de SP-fractie aan Don Bosco heeft onderstreept dat de plannen tegen de wensen van de bewoners ingaan. Bovendien is pijnlijk duidelijk geworden hoe de status van de Christus Koningkerk de plannen sowieso in de weg staat. Het is idioot de plannen koste wat kost door te zetten. De coalitiepartijen PvdA en Meerbelangen waren het gelukkig snel met de SP eens, zodat er een gezamenlijke motie is ingediend. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Na de zomer komt het bestuur met nieuwe voorstellen. De SP zal er op toezien dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de buurtbewoners.

U bent hier