h

Raadsleden in gesprek met Ymere

4 juli 2008

Raadsleden in gesprek met Ymere

Naar aanleiding van de onfrisse situatie in de Derde Oosterparkstraat is afgesproken dat raadsleden van de coalitiepartijen in gesprek zouden gaan met woningcorporatie Ymere. Maandag 30 juni heeft het eerste gesprek plaatsgevonden. Een delegatie van de SP, PvdA en Meerbelangen heeft gesproken met Eric van Kaam, regio directeur van Ymere.

Dit gesprek heeft tot een aantal concrete afspraken geleid die een situatie zoals die de afgelopen maanden heeft gespeeld in de Derde Oosterparkstraat definitief moet voorkomen. Door de vertraagde besluitvorming in het stadsdeel en daaruit voortvloeiende fouten van Ymere is de situatie daar gescaleerd. In samenwerking met het stadsdeel zal Ymere er alles aan doen om voor de laatste bewoners in dit project een geschikte woning te vinden.

Daarnaast heeft Ymere toegezegd in september te komen met concrete informatie om de fracties een beeld te geven van de nog op stapel staande projecten. De coalitiefracties zullen de 'uitrooktermijn' bij dit deze projecten in de raad bespreken, zodat bewoners zo snel mogelijk zekerheid krijgen. Op aandringen van de SP is afgesproken dat de partijen in de toekomst veel nauwer met elkaar samenwerken en beter communiceren.

Onder geen beding mag de bewoner meer in een dergelijke afgrijselijke situatie terechtkomen!

U bent hier