h

Stadsdeelvoorzitter legt zijn functie neer

13 juli 2008

Stadsdeelvoorzitter legt zijn functie neer

Stadsdeel voorzitter Hans Weevers legde zijn functie onverwachts neer vanwege aan het licht gekomen extra financiëe risico's bij de bouw van het nieuwe stadsdeelkantoor. Het project Hallen, woningbouw, woon toren en deelraadkantoor is in de buurt een omstreden project. De SP heeft vanaf het begin een andere invulling van het gebied voorgesteld.

Volkomen onverwacht legde Hans Weevers, de voorzitter van de stadsdeelraad Oud West, zijn functie neer. De raadsleden bleven aan de vooravond van het zomerreces vol verbazing achter.

De reden? Hij had de raad voorgespiegeld, dat na het toekennen van een extra krediet van acht en een half miljoen euro op de bouw van een nieuw prestigieus stadhuis alle verdere risico's voor rekening van de aannemer zouden komen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Weevers is door zijn ambtenaren op het verkeerde been gezet accepteerde, op zich integer, de consequenties en pakte zijn koffer en verdween. Maar laat daarbij wel Oud West met een nog onbekende financiëe kater achter.

Het project Hallen, woningbouw, woon toren en deelraadkantoor is in de buurt een omstreden project. De SP heeft vanaf het begin een andere invulling van het gebied voorgesteld. De partij wilde in overstemming met de wijkbewoners de Hallen inrichten voor kleinschalige buurtgerichte projecten, waaronder een sportaccommodatie. Geen mega-uitgaanscentrum met grootstedelijke en verkeer aantrekkende voorzieningen, die de concurrentie met het uitgroeiende uitgaanscentrum Leidseplein aan zou moeten gaan. Geen wolkenkrabber in de nieuwbouw, die het historische, architectonische beeld van de Kinkerbuurt zou beschadigen, maar geconcentreerde laag en middelhoogbouw.

De bouw van een byzantijns deelraadkantoor is kapitaal vernietiging en volkomen overbodig. Het bestaande kantoor kan na enige aanpassingen voldoen aan alle moderne eisen en kan dan nog jaren mee. Dat wringt te meer omdat in algemene kring bekend is dat de veel te kleine stadsdelen zoals Oud West, Baarsjes en Westerpark op, korte termijn moeten fuseren.

En hier raken we de kern van de zaak. Moet elk stadsdeel, los van ander wijken, zich zo nodig met een kolossaal project op de kaart zetten? Is het stadsdeelbestuur, tegen de wil van de wijkbewoners in, zijn doel niet voorbijgeschoten? Het ontbreken van handtekeningen onder contracten, miscommunicatie, gebrek aan ambtelijke ervaring met grote projecten, speelt een rol in Oud West maar ook in Bos en Lommer waar nog maar kortgeleden een enorm bouwschandaal bij een blok woningen is ontdekt. Ook hier speelde ambtelijke onkunde een rol

Het is duidelijk. Door een overmatig aantal kleine deelraden neemt de versnippering van kennis en ervaring toe. Tot schade en schande van de wijk en heel Amsterdam.
Een ernstig tekort op bouwkosten betekent een slag in het gezicht van onze sociale, culturele en educatieve voorzieningen. Dat mag niet gebeuren. Daarom beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. In de pers spreken raadsleden van D66 en de VVD al hun twijfels uit over het stadsdeelkantoor. Laten alle partijen zich gezamenlijk beraden over een nieuwe aanpak. De SP is er klaar voor.

U bent hier