h

Buurten in Bos en Lommer

29 augustus 2008

Buurten in Bos en Lommer

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut liep gisteravond samen met een aantal actieve SP-leden door de noordkant van Bos en Lommer. Na eerst een inspirerend bezoek aan het Elseviergebouw gehouden te hebben, verrasten de SP-leden de bewoners van de Haarlemmerweg en de Gibraltarstraat met een huisbezoek en de ZO-krant.

Saïd Bensellam gaf Sadet Karabulut op vlammende wijze uitleg over zijn stichting Karam. In het Elseviergebouw repareren probleemjongeren medische apparatuur om zo de kansarmen in Marokko te helpen en tegelijkertijd deze jongeren perspectief te bieden. De ouders van de jongeren worden daarbij intensief betrokken. Ook functioneert het Elseviergebouw steeds meer als jongerencentrum voor Bos en Lommer-Noord, zonder invloed van het stadsdeel.

Bij het huis-aan-huis aanbellen bleek dat veel bewoners het gevoel hebben dat de noordzijde van de buurt wordt achtergesteld bij de zuidzijde, vooral de omgeving van het Bos en Lommerplein. Zo is er bijvoorbeeld veel achterstallig onderhoud waar de woningbouwverenigingen niets aan doen. Wel gaven de meeste bewoners aan heel prettig in Bos en Lommer te wonen en de verhalen over onveiligheid door bijvoorbeeld probleemjongeren wat overdreven te vinden. Anderzijds deden weinig mensen na half negen meer open...

U bent hier