h

Bruisen in de Banne

8 september 2008

Bruisen in de Banne

Op het jaarlijkse festival 'Banne Bruist' was de SP ook deze keer aanwezig met een kraam. Ondanks het slechte weer werd het festival zondag goed bezocht, en werden door de SP vele ZO-kranten en ballonnen uitgedeeld.

Daarnaast werden er handtekeningen opgehaald voor de actie 'Eerst bouwen, dan slopen'. Onder andere een groot deel van De Banne zal worden gesloopt, terwijl de mensen die nu nog in de te slopen huizen wonen nauwelijks een alternatief hebben. Door hun handtekening te zetten op een actiekaart, konden festivalbezoekers - vaak ook inwoners van De Banne - hun protest kenbaar maken aan het stadsdeelbestuur.

U bent hier