h

Bewoners doen mee met ontwerp en onderhoud openbare ruimte

23 oktober 2008

Bewoners doen mee met ontwerp en onderhoud openbare ruimte

In september 2008 is er een bewonersavond geweest over de aanleg van een tuin aan de Mauritskade/Mauritsstraat. Tijdens de avond konden de buurtbewoners hun ideen uiten. Het is hun nadrukkelijke wens niet alleen bij de aanleg, maar ook bij het onderhoud van de tuin hun verantwoordelijkheid te nemen. De openbare ruimte, maar ook de zo geprezen sociale cohesie, zal hier zeker baat bij hebben.

Aanleiding voor deze avond was de kritiek die het stadsdeel heeft gekregen na het verwijderen van de tuin die was aangelegd door SP-deelraadslid Jeroen Bronswijk. De enorme chaos op het talud bij het toch al onooglijke braakliggende terrein van de Amstelcampus was de SP een doorn in het oog, en Bronswijk is begonnen met de aanleg van de tuin. Omdat er (nog) geen vergunning voor de tuin was, heeft het stadsdeel de tuin verwijderd. Helaas zonder betrokkenen te informeren, waardoor alsnog legaliseren niet meer mogelijk was. Een aantal bewoners was zeer teleurgesteld over de botte manier waarop het stadsdeel heeft gehandeld.

Nu heeft ieder nadeel een voordeel. Door de kritiek heeft het stadsdeel nu besloten het hele talud aan de Mauritsstraat te beplanten. De nieuwe tuin wordt nu minstens vier keer zo groot. Op de bewonersavond kon iedereen meedenken over de invulling van de nieuwe oase in de Swammerdambuurt. Dit is participatie zoals de SP die voorstaat. Met alle input wordt nu een plan gemaakt en aan de bewoners voorgelegd. De SP is benieuwd naar de resultaten.

U bent hier