h

Buurten in de buurt; met de ZO krant in Don Bosco

16 oktober 2008

Buurten in de buurt; met de ZO krant in Don Bosco

Afgelopen zaterdag verspreidden SP'ers de ZO-krant huis-aan-huis in Don Bosco. Hierbij belden zij ook aan om met de bewoners over hun buurt te praten. De bewoners bleken vooral klachten te hebben over het gebrek aan onderhoud en de langdurige leegstand van goede woningen. De meeste bewoners waren desondanks tevreden met hun buurt, en spraken van een 'dorpsgevoel'.

Met het 'Buurten in de buurt' werd vervolg gegeven aan een eerdere actie in april van dit jaar. Tijdens een buurtbezoek bleken de buurtbewoners toen grote bezwaren te hebben tegen de sloop- en nieuwbouwplannen van het stadsdeel en Ymere. Nader onderzoek van de SP-fractie maakte duidelijk dat de woningcorporatie steken had laten vallen en dat er grote fouten waren gemaakt met aankoop van vastgoed.

De plannen werden afgeblazen. SP-fractievoorzitter Karen Wegner: "Dat was een mooie kans om nu samen met de buurt een nieuw plan te maken. Maar helaas: Ymere en het stadsdeel zijn al in gesprek over nieuwe plannen; de bewoners weten nog van niks. Ze mogen straks alleen over de kleur van de tegels beslissen." De SP wil dat de bewoners vanaf het begin worden betrokken bij de plannen en dat zij kunnen meebeslissen over hun buurt. In elk geval weet de SP sinds afgelopen zaterdag beter wat er leeft onder de buurtbewoners en hoe zij tegen de toekomst van hun buurt aankijken.

U bent hier