h

Grote opkomst inspirerende informatieavond

16 oktober 2008

Grote opkomst inspirerende informatieavond

De donkere regenwolken en stortbuien die zich rond het tijdstip van het avondeten samenpakten boven Amsterdam Zuidoost leken een flinke domper te worden op de informatieavond van de SP Amsterdam Zuidoost die op woensdagavond werd gehouden in Activiteitencentrum Hofgeest. Niets bleek minder waar. Rond 20.00 uur was het aantal bezoekers aangegroeid tot ca. 25 personen. Dit vormde de opmaat voor een inspirerende bijeenkomst waar de samengekomen SP-leden veel klachten over vooral de woninbouwcorporaties en het stadsdeelbestuur ventileerden. Daarnaast kwamen interessante oplossingen, suggesties voor verbeteringen en actievoorstellen aan bod.

Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP in de Amsterdamse gemeenteraad, beet na het voorstelrondje het spits af. Zij greep de onlangs gehouden algemene beschouwingen in de gemeenteraad aan om de partijvisie op de groeiende armoede en tweedeling in de stad te bespreken. Op dit moment leeft eenvijfde van de bevolking in armoede. Het in 2006 aangetreden college bestaande uit de 'linkse' partijen PvdA en GroenLinks had grootse plannen aangekondigd om de groeiende armoede te lijf te gaan. In werkelijkheid zagen we echter vooral een inzet op Amsterdam 'Topstad', op de kandidatuur voor het organiseren van de Olympische Spelen, de megaprojecten Zuid-As, Noord-Zuidlijn, etc. De groeiende armoede bevordert criminaliteit en de sociale tweedeling krijgt steeds duidelijkere zwart-wit trekken. De meest arme stadsdelen blijken ook vaak de meeste allochtonen te huisvesten. Hierna ging Remine in op de situatie in Zuidoost. Zij stond stil bij de aanvallen door het stadsdeelbestuur op het bestaansrecht van de Muziekschool en de inzet van de SP bij de acties daartegen in de deelraad en daarbuiten. Ook al hebben we niet volledig gewonnen, duidelijk bleek dat actie voeren loont en veel van het muziekaanbod kon behouden blijven.

Hierna was het de beurt aan de SP-leden in Zuidoost. Er werd schande gesproken van het groeiend aantal huisuitzettingen, maar ook van het bestaan van zoiets als een voedselbank. Veel klachten waren te beluisteren over de verkeerde huurberekening van Rochdale en de nalatigheid om met terugwerkende kracht teveel betaalde huur terug te betalen. Het meest recente schandaal is de 'wedstrijd' voor een nieuwe naam voor het winkelcentrum Kraaiennest. In plaats van de voor iedereen herkenbare oude naam, kunnen we nu kiezen tussen twee opgepimpte namen die totaal niet ingeburgerd zijn. Ondertussen zijn veel van de kleine ondernemers door schulden en teruglopende klandizie in grote financiƫe problemen geraakt.

Onze twee deelraadsleden hadden op dezelfde avond een commissievergadering van de deelraad, maar zagen toch nog kans om het laatste deel van de ledenbijeenkomst bij te wonen. Met twee van de negenentwintig zetels is het natuurlijk niet gemakkelijk om weerwerk te leveren. Toch liggen er mogelijkheden om als een luis in de pels kritische vragen te stellen, klachten vanuit de bevolking en de buurten in te brengen en om vooral de PvdA het vuur aan de schenen te leggen.

De avond werd besloten met het maken van enkele concrete afspraken. Twee van onze leden die op last van de woningbouwcorporatie onterecht een deurwaarder op hun dak gestuurd kregen, werden voorzien van belangrijke tips om dit te voorkomen. Met de klachten rond Rochdale in relatie tot Gravestein zullen afspraken worden gemaakt om hier meer druk op de ketel te zetten. De belangrijkste constatering van deze avond was dat vele van onze leden in hun eigen buurt(organisaties) en op hun werkplek actief zijn om zich in te zetten voor een andere, een betere maatschappij. Als we elkaar nog beter weten te vinden, kan dat doel alleen maar dichterbij gebracht worden. De SP Zuidoost wil hier graag aan bijdrage aan leveren, op straat en in de deelraad.

U bent hier