h

Ook stadsdeel verantwoordelijk voor toezicht rond Noord/Zuidlijn

6 oktober 2008

Ook stadsdeel verantwoordelijk voor toezicht rond Noord/Zuidlijn

Stadsdeel Centrum is ervoor verantwoordelijk dat huizen rondom de bouwputten van de Noord/Zuidlijn geen schade oplopen. Dit blijkt uit antwoorden van het dagelijks bestuur op vragen van de SP.

In juni en september verzakten woningen aan de Vijzelgracht. Oorzaak waren lekkages in de wanden van de bouwput. Hierdoor stroomde grond onder de funderingen weg. In de Woningwet staat echter dat het verboden is 'een bestaand gebouw in een staat te laten komen die niet voldoet aan de voorschriften'. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "Wij wilden weten wie dit verbod moet handhaven. Het klinkt cynisch, maar je mag wel zeggen dat de metrobouwers de huizen aan de Vijzelgracht in een toestand hebben gebracht die niet aan de voorschriften voldoet. De bouw van de Noord/Zuidlijn is een stedelijk project, waarvoor wethouder Herrema verantwoordelijk is. Maar het wilde er bij ons niet in dat het stadsdeel er niks mee te maken heeft. Het dagelijks bestuur van Centrum heeft nu inderdaad gezegd dat het stadsdeel verantwoordelijk is voor het bouwtoezicht rond de putten. Dat gaan wij goed in de gaten houden."

De SP kreeg de toezegging dat de stadsdeelraad direct openbare informatie krijgt, wanneer er onverhoopt nieuwe calamiteiten bij de metrobouw zijn. Tenslotte beloofde het dagelijks bestuur in zijn antwoord op de SP-vragen er naar te "blijven streven om fysieke en emotionele overlast door het Noord/Zuidlijn project voor bewoners en ondernemers te beperken voor zover dit binnen zijn vermogen ligt".

U bent hier