h

SP wil opheldering over gaslek bij basisschool

10 oktober 2008

SP wil opheldering over gaslek bij basisschool

SP-fractievoorzitter Daniël Peters heeft het Dagelijks Bestuur van Amsterdam-Noord vragen gesteld over de evacuatie van basisschool Boven 't IJ op vrijdag 3 oktober. De school moest worden gevacueerd nadat bij heiwerkzaamheden een gasleiding was geraakt.

Ouders van scholieren hadden zich al eerder bij het stadsdeel beklaagd over onveilige toestanden rond de verbouwing van de school. Volgens hen werd er onder schooltijd met zwaar materieel over het schoolplein gereden en werden in- en uitgangen van het gebouw afgesloten waardoor vluchtplannen nutteloos werden. Op aandringen van de ouders is vervolgens met de aannemer afgesproken dat er geen werkzaamheden met zwaar materieel zouden worden uitgevoerd als de kinderen op school zijn. Maar op 3 oktober werd toch begonnen met heiwerkzaamheden onder schooltijd en werd dus een gasleiding geraakt.

Peters wil nu van wethouder Chris de Wild Propitius weten wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van scholen in Noord. "Voor zo ver ik weet gaat het stadsdeel over schoolgebouwen en dus ook over de verbouwing of uitbreiding daarvan. Het lijkt me logisch dat het dan ook de taak van de wethouder is te zorgen dat die verbouwingen veilig verlopen." Ook wil de SP'er weten welke stappen de wethouder heeft gezet na de eerste klachten van de ouders. "Heeft hij nou niets gedaan met de klachten, kon hij er niets mee of hebben zijn maatregelen niet gewerkt? Dat wil ik graag weten. Het gaat toch om 200 kinderen die een ongeoorloofd risico hebben gelopen."

U bent hier