h

SP zet Boerhaaveplein op de raadsagenda en neemt zelf stappen

20 oktober 2008

SP zet Boerhaaveplein op de raadsagenda en neemt zelf stappen

Nadat de gehele raad het eind september met de SP eens was dat er echt wat moet gebeuren aan de onveiligheid op het Boerhaaveplein, voegt de SP de daad bij het woord. Om de mening uit de buurt te peilen en de deelraad onder druk te houden, heeft SP-raadslid Gerard van de Molen voor woensdagavond 29 oktober een volgende buurtvergadering uitgeschreven. De SP hecht er veel waarde aan dat de buurtbewoners echt kunnen meedenken over de toekomst van het plein en oplossingen voor de overlast.

Het Boerhaaveplein is het centrum van de Oosterparkbuurt Noord, ook wel Boerhaavekwartier genoemd. Het plein is een van de weinige autovrije plekken waar gespeeld kan worden. Het ziet er desolaat uit; een grote grijze saaie vlakte die niet uitnodigt tot verblijven. De laatste jaren is het plein het domein geworden van een steeds grotere groep hangjongeren. Door politie optreden in de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt zijn veel jongeren uitgeweken naar het Boerhaaveplein. Avonden met 30 tot 40 jongeren rond het badhuis waren geen uitzondering. Het plein was van hen, er werd een flinke troep gemaakt en met brommertjes op het plein gecrost. Vrouwen werden lastiggevallen en buurtbewoners werden bedreigd. Deze groep ging ook op strooptocht in de Boerhaavebuurt en auto's en damestasjes waren niet meer veilig.

Afgelopen zomer was voor de buurt de maat vol. Het optreden van het stadsdeel was zwak, terwijl het duidelijk is dat er wat moest gebeuren. De SP heeft daarom in de zomer de bewoners uitgenodigd voor een buurtvergadering. Tijdens de discussie werd al snel duidelijk dat een opknapbeurt van het plein bovenaan het verlanglijstje stond, zodat het plein beter en door meer verschillende mensen gebruikt kan worden. Een intensiever gebruik van het plein door veel meer buurtbewoners bevordert ook het gevoel van saamhorigheid en dus van veiligheid op het plein. Op de tweede plaats stond het optreden tegen de hangjongeren. Veel buurtbewoners willen meer blauw op straat maar voor de SP betekent dit alleen maar een verschuiving van het probleem.

Speeltoestel op Boerhaaveplein)

De SP had vervolgens het Boerhaaveplein voor de eerstvolgende vergadering van het stadsdeel op de agenda gezet en samen met een groep buurtbewoners het verhaal aan de raad gedaan. De PvdA had inmiddels ook een onderzoek gedaan in de buurt om tot dezelfde conclusie te komen. "Maar de PvdA legt het accent meer bij de repressieve maatregelen, terwijl dat de problemen alleen maar verschuift," aldus Gerard van de Molen. "De SP wil veel actiever mogelijkheden scheppen voor mr leven op straat. Daarnaast moet er meer aandacht en geld komen voor het jongerenwerk, om te helpen problemen in de toekomst te voorkomen. Dit zullen we nadrukkelijk bepleiten tijdens de behandeling van de begroting op 10 november."

De hangjongeren zijn door zeer repressief beleid van de politie sinds de zomer verdwenen van het Boerhaaveplein. Ook jongeren uit onze eigen buurt zijn verjaagd en zoeken nu hun heil ergens anders. Het probleem is dus verplaatst maar nog lang niet opgelost. Nu is het tijd voor de volgende stap: het verbeteren van het plein. Om te voorkomen dat er weer van bovenaf wordt verteld wat de buurt mooi moeten vinden, wil de SP de boel omdraaien. Laat de buurt zelf vertellen hoe zij het plein voor zich zien, dan mag het stadsdeel bekijken hoe dat mogelijk gemaakt wordt. Daarom is voor woensdagavond 29 oktober de volgende buurtvergadering uitgeschreven. Dan wordt samen gekeken naar welke ideen er zijn en welke oplossingen buurtbewoners hebben. Hier kunnen de bewoners ook aangeven op welke manier zij mee willen praten. De SP zal zich er dan in de deelraad voor inzetten dat het bestuur de weg van de bewoners kiest.

U bent hier