h

Stadsdeel gaf winkeliers Kraaiennest onvoldoende ondersteuning

7 oktober 2008

Stadsdeel gaf winkeliers Kraaiennest onvoldoende ondersteuning

De SP fractie vindt dat het stadsdeel tot op heden niet haar volledige verantwoordelijkheid genomen heeft om de winkeliers van Winkelcentrum Kraaiennest te ondersteunen bij de leegloop tijdens het vernieuwingsproces van de K-buurt en de aanloop naar de bouw van een nieuw winkelcentrum.

Het stadsdeel heeft onvoldoende aandacht besteed aan de positie van de ondernemers in de fase voorafgaand aan de sloop en de gevolgen van de sloop van de omliggende woningen. De SP-fractie verwijt het stadsdeel dat ondernemers niet tijdig betrokken zijn bij de gevolgen van het vernieuwings- en sloop proces en het stadsdeel heeft de ondernemers niet voorbereid op de gevolgen daarvan. Er was in de moeilijke eerste jaren van het vernieuwingsproces rond het winkelcentrum geen ondersteuning voor de winkeliers.

Het stadsdeel heeft uiteindelijk met veel tegenzin een bedrag beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de winkeliers. Die werd uitgekeerd in de vorm van een subsidie van 7 euro per vierkante meter, maar die is op 1 januari 2007 stopgezet omdat het aantal woningen volgens het stadsdeel op dat moment weer op het oude peil was. De SP-fractie bestrijdt dat. Het bedrag was voor de kleinere ondernemers bovendien lang niet voldoende om de inkomstenderving door de terugloop van het aantal klanten tengevolge van de vervroegde sloop van de omliggende flats te kunnen compenseren.

Veel ondernemers zijn failliet gegaan of zijn op het randje van de afgrond geraakt door het stadsdeelbeleid. De SP heeft vorig jaar een eerste notitie gemaakt, maar de situatie is er niet beter op geworden. Daarom komt de SP-fractie met een tweede notitie die in de commissievergadering van 7 oktober wordt behandeld.

Lees ook de notitie.

U bent hier