h

Stadsdeelraad wijst SP-voorstel subsidie voedselbank af

31 oktober 2008

Stadsdeelraad wijst SP-voorstel subsidie voedselbank af

Stadsdeelraad Centrum heeft donderdagavond het voorstel van de SP voor subsidie aan de voedselbank in de binnenstad afgewezen. GroenLinks, VVD, PvdA en D66 stemden tegen; Amsterdam Anders/De Groenen, uiteraard de SP zelf, Lahaise, Rob Sandelowsky van Opheffen.nu n Luud Schimmelpennink van de PvdA stemden voor.

De meerderheid van de raad vindt het geen taak van de overheid voedselbanken te subsidiren. De SP vind k dat er geen voedselbanken zouden mogen zijn, maar constateerde tegelijk dat ze helaas wel nodig zijn, zolang de politiek zelf geen eind maakt aan armoede.

De SP-fractie vindt dat de tegenstemmers in de raad zich moeten schamen. Vorig jaar hield het stadsdeel 12 miljoen over, en het heeft 70 miljoen op de bank staan. De voedselbank had om 12.000 euro gevraagd. De eigenlijke reden voor het tegenstemmen van PvdA, VVD en GroenLinks is volgens de SP dat ze met steun aan de voedselbank zouden erkennen dat hun inkomenspolitiek en armoedebeleid hebben gefaald.

De straatcollecte voor de Voedselbank die SP-Centrum vijf dagen eerder had georganiseerd, kreeg nog een staartje. Na de vergadering van de deelraad, omstreeks middernacht, waren er nog genoeg leden van SP Centrum aanwezig om aan de deur van de raadszaal weer met de collectebus te gaan rammelen. Diverse raadsleden, vooral van de VVD, waren bereid om nu te getuigen van hun solidariteit met de Voedselbank door een gift in de collectebus. Andere niet: de wethouder die de subsidie-aanvrage van de Voedselbank had afgewezen, haalde haar neus op en liep door. De opbrengst van deze collectie brengt de totale opbrengst van de collectes op meer dan 1.000 euro.

U bent hier