h

Uitstel verkoop NDSM-loods

2 oktober 2008

Uitstel verkoop NDSM-loods

De verkoop van de scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, die gepland stond op 1 november, is met minimaal een maand uitgesteld. Terecht, stelt SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "De huurders in de loods hebben grote twijfels over het koopcontract. In onze ogen vormen zij zo'n belangrijke partij in het geheel, dat de koop zonder hun instemming niet kan doorgaan."

Stadsdeel Amsterdam-Noord is van plan de enorme loods, waar de grootste broedplaats van Nederland is gevestigd, te verkopen aan woningcorporatie De Principaal. Reden hiervoor is volgens het stadsdeel de belabberde financiëe situatie van Kinetisch Noord, de stichting die de loods en het terrein eromheen de afgelopen jaren beheerde.

Mede op aandringen van de SP werd het koopcontract voor de loods woensdag behandeld in de raadscommissie Middelen. Vijf insprekers maakten van de gelegenheid gebruik hun mening te geven over het contract. De huurders, verenigd in De Toekomst, zien in het contract niet genoeg garanties voor het voortbestaan en de groei van de broedplaats. Aangezien zij gezamenlijk de afgelopen jaren al tonnen hebben genvesteerd in hun werkplaatsen in de loods, willen zij keihard gewaarborgd zien dat zij nog jaren vooruit kunnen in de loods en ook kunnen groeien. Het koopcontract stelt echter dat de eigenaar de broedplaatsfunctie kan uitkopen voor zeven miljoen euro, het bedrag dat de gemeente aan subsidie heeft uitgekeerd om de broedplaats op te bouwen. "Dat zou de gemeente dus terugkrijgen als de broedplaats verdwijnt, maar een schadevergoeding voor ons in dat geval is niet opgenomen", merkte een van de insprekers op.

Peters zat aan het einde van de commissievergadering met meer vragen over het contract dan voor de behandeling. Het besluit om de verkoop met minimaal een maand uit te stellen en een tweede commissievergadering te wijden aan het contract werd dan ook van harte ondersteund door de SP. Peters: "Er is te veel onduidelijk. Op de vraag waarom de verkoopprijs drie miljoen onder een eerdere taxatie ligt, heb ik bijvoorbeeld nauwelijks antwoord gekregen. En ook op de vraag hoe veel huur de 114 huurders inmiddels opbrengen, is geen duidelijk antwoord gekomen. Noord verkoopt een kroonjuweel, een plaats waar altijd werklust in de grond heeft gezeten, toen het een werf was en nu het een broedplaats is. Iedere Noorderling en Amsterdammer moet trots zijn op deze plek. En juist daarom mag er geen vraagteken achterblijven rond de verkoop van de loods."

U bent hier