h

Voedselbank Centrum dreigt om te vallen

15 oktober 2008

Voedselbank Centrum dreigt om te vallen

Tot ongenoegen van de SP weigert wethouder Codrington subsidie te geven aan de voedselbank. In het welvarende Centrum wordt elke week aan 37 mensen een voedselpakket uitgedeeld. Om de pakketten te verstrekken is geld nodig; niet voor het voedsel zelf (dat krijgen ze gratis), maar voor de noodzakelijke kosten zoals vervoer, opslag en inventaris.

GroenLinks-wethouder Codrington, verantwoordelijk voor het armoedebeleid in het stadsdeel, blijft bij haar besluit. Dit terwijl een meerderheid van de politieke partijen (SP, PvdA, GoenLinks en fractie Lahaise) de subsidie wl noodzakelijk vindt.

SP-raadslid Nelly Duijndam is verontwaardigd: "De voedselbank helpt mensen die in directe nood verkeren en nog geen contact hebben met instanties als de Blankenbergstichting en Schuldhulpverlening. De voedselbank probeert mensen zoveel mogelijk door te verwijzen, maar tot die tijd moeten de klanten op zijn minst te eten hebben. Andere stadsdelen met minder geld vinden directe hulp aan de allerarmsten wel belangrijk en geven subsidie."

SP Centrum laat het er niet bij zitten en zal in de eerstvolgende raadsvergadering de wethouder ter verantwoording roepen. Met een politieke meerderheid moet het geld voor de voedselbank er komen.

U bent hier