h

Links blok stelt woonvisie bij

9 november 2008

Links blok stelt woonvisie bij

Voor de eerste keer vormden de SP, Amsterdam Anders/De Groenen, GroenLinks en de PvdA in Centrum een blok tegen de vermarkting van de woonmarkt. Al jaren wijst de SP erop dat de sociale woningvoorraad in het Centrum daalt tot ver onder de afgesproken 33 procent. Dankzij de samenwerking van de vier meest linkse partijen werden er voorstellen aangenomen om zo min mogelijk sociale woningen te verkopen, geen kleine woningen samen te voegen en om zolders als berging voor de huurders te behouden.

Doordat er aanbiedingsafspraken gemaakt zijn met de corporaties heeft het stadsdeel geen grip meer op de woningmarkt. Niet alleen de aanbiedingsafspraken leiden tot vermindering van het aantal sociale woningen, ook het verkopen van sociale huurwoningen en het samenvoegen van kleine woningen draagt hieraan bij. "Kleine woningen zijn in het Centrum zeer geliefd bij starters, alleenstaanden en stellen en gezinnen met een kleine beurs. De buurt speelt hier een belangrijke rol. In een prettige buurt met voldoende voorzieningen kun je een kleine woning voor lief nemen. Als deze woningen worden samengevoegd worden ze ook voor de middeninkomens te duur en zal de buurt veryuppen," zegt raadslid Nelly Duijndam, die al jaren strijdt voor behoud van voldoende sociale woningen. Ook is de SP fel gekant tegen het inpikken van zolders door huiseigenaren, die een pand willen gaan splitsen.

U bent hier