h

Motie

26 november 2008

Motie

Motie sollicitatieplicht politici en ambtenaren op wachtgeld

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op 26 en 27 november 2008,

constateert dat
- Noord in 2007 bijna 750.000 uitgaf aan wachtgeld voor politici en ambtenaren
- het stadsdeel daar wettelijk toe verplicht is
- politici die gebruik maken van de wachtgeldregeling geen sollicitatieplicht hebben
- iedere andere Nederlander met WW wel verplicht is te solliciteren

overweegt dat
- 750.000 euro een aanzienlijk bedrag is voor de Noordse begroting
- de deelraad in principe over de begroting gaat, maar in het geval van de wachtgeldregeling geen enkele invloed kan uitoefenen
- iedereen in Nederland die kan werken, moet werken

draagt het Dagelijks Bestuur op
- de minister van Binnenlandse Zaken te vragen om een verkorting van de wachtgeldperiode en invoering van een sollicitatieplicht voor politici
- voor de politici die op dit moment nog wachtgeld ontvangen van het stadsdeel, maar geen werk hebben, een re-integratietraject op te stellen

en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier