h

Plek voor jongeren laat al veel te lang op zich wachten

15 november 2008

Plek voor jongeren laat al veel te lang op zich wachten

Er wordt door het stadsdeel al een tiental jaren gezocht naar een geschikte plek voor jongeren. Ondertussen worden alle onbebouwde plekken bebouwd en nu is na jaren de conclusie van wethouder Elatik dat er zoals het er nu uit ziet geen jongerenproductiehuis in het Oostelijk Havengebied zal komen omdat de ruimte er niet is. De SP vindt dit ongelooflijk.

In juni 2006 kwamen we met goed nieuws. Op initiatief van de SP zouden jongeren in het Oostelijk Havengebied op korte termijn een plek krijgen om te chillen, te computeren en voor andere activiteiten. Weliswaar tijdelijk, maar er werd hard gezocht naar een permanente plek. Een groep jongeren is vervolgens enthousiast aan de slag gegaan. In maart 2007 zijn hun plannen voor het tijdelijke jongerencentrum gepresenteerd. Het zou in het najaar van 2007 open gaan.

In mei 2007 kwam wethouder Elatik met meer goed nieuws. De plek voor een permanent jongerencentrum was gevonden. Het stadsdeel was in gesprek met Loods 6. Deze gesprekken liepen vlot. Zo vlot dat het tijdelijke jongerencentrum uiteindelijk helemaal niet meer door ging, want een permanent jongerencentrum zou niet lang meer op zich laten wachten.

In januari dit jaar werd de SP toch een beetje ongeduldig en ongerust. We hebben gevraagd naar de stand van zaken rond het jongerencentrum. Bewoners in de omgeving van Loods 6 wisten namelijk nog van niets, terwijl de wethouder had toegezegd hen bij het proces te betrekken. De vlotlopende gesprekken duurden per slot van rekening al zes maanden. De wethouder reageerde hierop dat zij het echt wel zou melden als er zich iets nieuws voordeed. Het dagelijks bestuur had een besluit in voorbereiding, als dit gereed was zouden bewoners worden genformeerd. Nog even afwachten dus.

Nu is het november 2008. En blijkt dat er heel lang gepraat, onderhandeld en vergaderd is. Maar pas in juli dit jaar is onderzocht of de plek wel echt geschikt is als jongerenproductiehuis, zoals jongerencentra in Zeeburg inmiddels heten. Dit blijkt niet het geval. De geluidsisolatie is niet in orde en het kost veel geld dit wel voor elkaar te krijgen. De deelraad heeft afgelopen maand de wethouder de opdracht gegeven om, omdat zij er zelf niet uitkomt, iemand aan te stellen die alle mogelijkheden nog een keer gaat bekijken en in het voorjaar van 2009 terug te komen met een oplossing die recht doet aan de behoefte van de jongeren in het Oostelijk Havengebied.

U bent hier