h

Respectvol omgaan met bewoners

18 november 2008

Respectvol omgaan met bewoners

SP-fractievoorzitter Noush Saranjam is dit jaar in haar algemene beschouwingen ingegaan op het thema respect. Zij ging zowel in op de inhoud als op het morele aspect van het omgaan met elkaar in de raad en met de bewoners van Zuidoost.

Saranjam: "Vorige week was de dag van het respect. Volgens mij gaat het in de raad niet alleen om het nemen van beslissingen of het controleren van cijfers, maar ook om hoe wij met elkaar omgaan. De burgers respectvol behandelen en mogelijkheden bieden om volwaardig mee te doen aan publieke besluitvorming. Als we zonder respect met elkaar omgaan, dan is er sprake van politieke armoede. Deze politieke armoede wordt zichtbaar op diverse terreinen. Het afgelopen jaar waren dat bijvoorbeeld het ontslag van de Rekenkamer Amsterdam, de manier waarop de Wijkbeurs werd georganiseerd, en het omgaan met ondernemers in Winkelcentrum Kraaiennest."

Ook heeft Saranjam kritiek op de manier waarop het stadsdeelbestuur bezuinigt. Dit gebeurt vooral met de zogeheten kaasschaafmethode. Saranjam: "Door op veel zaken een beetje te bezuinigen, worden geen duidelijke keuzes gemaakt. Op organisaties als bibliotheken, kinderboerderijen, de muziekschool en opbouwwerker MAAZO wordt bezuinigd waardoor zij niet genoeg krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Wij stellen voor niet te bezuinigen op organisaties die goed op de rails staan en hun bestaansrecht hebben bewezen."

U bent hier