h

Succesvolle ledenavond over sloopbeleid

17 november 2008

Succesvolle ledenavond over sloopbeleid

Donderdagavond 13 november vulde de theaterzaal van buurtcentrum 'De Rietwijker' zich met SP-leden. De avond stond in het teken van het bouw- en sloopbeleid in het algemeen en de SP-actie 'eerst bouwen dan slopen' in het bijzonder. Verder maakten onze fractieleden in de deelraad van de gelegenheid gebruik om zich nogmaals te presenteren en verslag te doen van waar zij toe nu mee bezig zijn geweest en wat in de toekomst hun aandacht zal krijgen.

Remi Poppe, woordvoerder volkshuisvestiging in de Tweede Kamer, sprak de aanwezigen toe. Hij stelde vast dat er een landelijk patroon is bij het sloopbeleid van woningcorporaties. Het komt er op neer dat men niet meer investeert in de oude woningvoorraad die voor een groot deel bestaat uit sociale huurwoningen. Door deze woningen bewust te verwaarlozen verschaft men zich het argument dat er wel gesloopt moet worden. Zodoende kunnen er voor de corporaties winstgevende projecten ontwikkeld worden. Gemeentebesturen werken hier graag aan mee met het argument dat gemengde wijken in het algemeen belang zijn. De keerzijde van deze medaille is dat de voorraad sociale huurwoningen enorm is gedaald, net als de sociale cohesie in de oude buurten.

Verder onderstreepte Poppe nogmaals hoe belangrijk het is dat wij als SP-leden hiertegen samen met bewoners van de met sloop bedreigde buurten in verzet komen. Dit om te voorkomen dat nog meer op zichzelf goede woningen verloren gaan.

Voor de actieve ledengroep in Noord is het met het oog op deze actie en de verkiezingen in 2010 van essentieel belang dat er meer leden actief worden. Elke bijdrage is welkom. Dus tot ziens op het volgende overleg a.s. vrijdag in buurtcentrum De Evenaar (aanvang 20:00 uur).

U bent hier