h

Tweede verkeersontsluiting Polderweggebied: de SP wil duidelijkheid

11 november 2008

Tweede verkeersontsluiting Polderweggebied: de SP wil duidelijkheid

Het Polderweggebied schijnt een tweede verkeersontsluiting nodig te hebben. Deze tweede ontsluiting komt uit in een autoluwe woonwijk. De gegevens waar het stadsdeel zich op baseert, zijn onvoldoende overtuigend voor de SP om met een doorgaande verkeersweg het dorpse karakter aan te tasten.

Het Polderweggebied is volop in ontwikkeling. Het nieuwe stadsdeelkantoor, het muziektheater en alle andere voorzieningen rijzen in het gebied omhoog. Nu moet de verkeersafwikkeling nog geregeld worden. En daar stuit de SP op veel onduidelijkheid. Volgens berekeningen zal in 2015 zo'n 36 procent van het spitsverkeer uit het Science Park komen. Hiervoor moet een tweede verkeersontsluiting over de ringvaart naar het Science Park worden aangelegd.

Maar wat voor verkeer is dit? De twee buurten liggen praktisch naast elkaar met de spoorlijn als grens. De SP heeft al in mei daar de eerste vragen over gesteld. Tot op heden hebben we geen bevredigende verklaring voor deze verkeersstroom gekregen.

De gevolgen van de verkeersontsluiting over de ringvaart zijn groot voor de bewoners van de Archimedesstraat. Bovendien druist het in tegen de afspraken over het autoverkeer die in het stadsdeel zijn gemaakt. De wijken moeten verkeersarm blijven, en het autogebruik binnen het stadsdeel moet worden teruggedrongen. Daarnaast is de SP bang dat een doorgaande route richting Science Park ook extra verkeer uit de rest van de stad gaat aantrekken, waardoor het verkeersarme karakter helemaal verdwijnt.

Zolang het bestuur niet met een acceptabele verklaring komt voor de onderliggende cijfers, is de SP tegen een tweede ontsluiting voor autoverkeer.

Wilt u meer weten over de voortgang van de ontwikkelingen in het Polderweggebied? Op 20 november wordt er door een aantal belangengroepen een informatieve avond georganiseerd, waar ook discussie met verschillende politici en de verantwoordelijk bestuurder mogelijk is. Tijd: 19.00 uur. Locatie: Montessori College Oost.

U bent hier