h

Bomen wijken voor tweede Coen

11 december 2008

Bomen wijken voor tweede Coen

De SP betreurt het dat een groot perceel groen op Sportpark De Melkweg alsnog moet wijken voor de aanleg van de tweede Coentunnel. "Je ruilt hier groen in voor asfalt, bomen voor meer vervuiling. Dat is per definitie verkeerd", zegt SP'er Maikel van Lent, die een actie voor behoud van de bomen in Amsterdam-Noord leidde.

Eind augustus 2007 vroeg stadsdeel Amsterdam-Noord een vergunning aan voor de kap van ruim 200 bomen en 4850 vierkante meter bosplantsoen op en rond het sportpark. Als motivatie voor de aanvraag werden voorbereidingen voor de aanleg van de tweede Coentunnel gegeven. Dit was opmerkelijk omdat op dat moment nog geen definitief besluit was genomen over de aanleg van de tweede Coen. Ook was het trac nog niet helder. De SP maakte dit duidelijk aan omwonenden en haalde 175 bezwaarschriften tegen de kap op, die bij het stadsdeel werden ingediend. De kap werd daarop uitgesteld.

Inmiddels heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de aanleg van de tunnel en zullen de bomen moeten wijken voor de tunnel. De SP betreurt dat er wederom groen verdwijnt uit het stadsdeel maar is blij met het feit dat de bomen niet eerder gekapt zijn dan noodzakelijk. Volgens SP'er Van Lent is het een goede zaak geweest om in actie te komen tegen het beleid van het stadsdeel. "Door onze actie is bestuurlijk de juiste weg bewandeld. Bovendien hebben we een duidelijk signaal afgegeven dat we het stadsdeelbestuur scherp in de gaten houden en daar waar nodig corrigeren." Uiteraard blijft de SP strijd voeren voor behoud van veel groen in Noord. "Elke boom is er een, we staan niet toe dat ze zonder noodzaak tegen de vlakte gaan", aldus van Lent.

U bent hier