h

In plaats van bezuinigingen extra geld voor wijkcentra

22 december 2008

In plaats van bezuinigingen extra geld voor wijkcentra

Een bezuiniging op de wijkcentra van twee ton vanaf 2010 is van de baan. Dit is het gevolg van een motie van SP, D66 en Amsterdam Anders/de Groenen, die de Stadsdeelraad Centrum aannam bij de begroting voor 2009. In plaats daarvan komt er al in 2009 juist 236.000 euro extra voor de wijkcentra en het Wijksteunpunt Wonen. Hier ging het om een voorstel van de combinatie SP en Amsterdam Anders/de Groenen, en ook daarmee stemde raad in. Overigens krijgen de instellingen het geld niet 'zomaar'. Met weer een andere aangenomen motie van SP en AAdG sprak de deelraad uit dat er budgetafspraken moeten komen, waarin duidelijk staat welke waar de wijkcentra voor hun geld moeten leveren.

Met de besluiten van de stadsdeelraad ging een lang gekoesterde wens van de SP in vervulling. Het SP-verkiezingsprogramma waarop de SP in 2006 vijf zetels in deelraad won, zegt: "Het stadsdeel moet alles op alles zetten om zoveel mogelijk inwoners actief bij het stadsdeelbeleid te betrekken. Daarop moet het stadsdeel ook de vier wijkcentra aanspreken. Met butgetafspraken moet worden vastgelegd dat zij niet alleen beroepsinsprekers ondersteunen, maar zich toespitsen op het betrekken van zoveel mogelijk bewoners die nu nog niet actief zijn. Hiertoe moet het buurtopbouwwerk in ere worden hersteld. Waar nodig moet het stadsdeel daarvoor extra middelen beschikbaar stellen."Al bij de eerste begrotingsbehandeling eind 2006 diende de SP daarom een motie in om toen nog 120.000 uit te trekken voor extra buurtopbouwwerkers. Die motie werd toen onder hoongelach weggestemd.

Het duurde uiteindelijk nog twee jaar, voordat de raad nu in meerderheid overstag ging. Maar weer eens het bewijs, dat de aanhouder wint. De SP in Centrum vindt dat er ook in de binnenstad nog heel wat valt te doen om de sociale cohesie in de buurten te verbeteren. Juist de wijkcentra moeten er nog meer aan gaan bijdragen dat zoveel mogelijk bewoners betrokken worden bij hun buurt.

U bent hier