h

Tarief huisvuil ophalen in Centrum volgend jaar niet omhoog

19 december 2008

Tarief huisvuil ophalen in Centrum volgend jaar niet omhoog

Het tarief voor het ophalen van huisvuil in stadsdeel Centrum blijft in 2009 gelijk. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel had een verhoging met 5,8 procent voorgesteld. De stadsdeelraad maakte daar donderdagavond nul procent van, door het aannemen van een amendement van SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders / De Groenen, waarbij later de PvdA zich aansloot.

Argument van de indieners was de op til zijnde economische crisis. Van alle kanten klinken waarschuwingen aan overheden om hun tarieven op dit moment niet te verhogen. Met het aangenomen voorstel van SP, Opheffen.nu, Amsterdam Anders / De Groenen en PvdA draagt stadsdeel Centrum nu zijn steentje bij. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "In deze tijd helpen alle kleine beetjes. Het scheelt de huishoudens in Centrum in 2009 toch maar mooi 12 tot 16 euro. Maar het niet verhogen van de tarieven heeft ook een psychologisch effect. Stadsdeel Centrum geeft zo het voorbeeld dat overheden in deze moeilijke tijden geen lastenverzwaringen moeten opleggen."

Met het amendement ging ook de tariefsverlaging voor het vuilnis ophalen voor bedrijven omlaag. Zij betalen daarvoor 'reinigingsrecht'. Het dagelijks bestuur had het tarief daarvoor met 5,2 procent willen verhogen. SP, Opheffen.nu, AA/dG en PvdA brachten deze tariefsverhoging omlaag naar 2,5 procent. Bruggeman: "De inflatie is dit jaar 2,5 procent, en wij zien geen enkele reden waarom het stadsdeel daar meer dan twee keer boven moet gaan zitten. Vooral kleine ondernemers hebben het op dit moment niet altijd makkelijk."

De stadsdeelraad nam ook een motie aan om meer geld uit het landelijk afvalfonds los te krijgen. Dit fonds wordt gevuld met de verpakkingstoeslag die mensen sinds kort moeten betalen in winkels en supermarkten. Het fonds is bedoeld om de kosten van het opruimen van verpakkingsmateriaal te financieren. Bruggeman: "Bewoners en ondernemers moeten echter via afvalstoffenheffing en reinigingsrecht ook nog steeds meebetalen aan de kosten van het straatvegen. Dat is nu dus dubbelop, want daar betalen ze sinds kort ook al voor via de verpakkingstoeslag. Wanneer die toeslag wordt doorbetaald aan gemeenten en stadsdelen, kan de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zelfs omlaag."

U bent hier