h

Tarieven, heffingen en leges niet méér verhogen dan inflatie

3 december 2008

Tarieven, heffingen en leges niet méér verhogen dan inflatie

Stadsdeel Centrum mag volgend jaar zijn tarieven met niet meer dan 2,5 procent verhogen. Dit hebben SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders / De Groenen aan de stadsdeelraad voorgesteld. Volgens de coalitie van PvdA, GroenLinks en VVD moeten de heffingen en leges in 2009 met ruim 5 procent omhoog. De afvalstoffenheffing willen ze zelfs met bijna 6 procent verhogen. SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders vinden dat de stadsdeeltarieven niet mr mogen stijgen dan de inflatie. Die komt dit jaar uit op 2,5 procent. Vanwege de op til zijnde recessie is een bevriezing van de tarieven nog beter, aldus de door hen ingediende motie. Met twee andere moties willen de drie oppositiepartijen tegengaan dat het stadsdeel het opruimen van zwerfafval n de tegenvaller met de nieuwe gemeentelijke afvalverwerkingscentrale doorberekent in de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing zou extra omhoog moeten omdat de nieuwe Hoogrendement Centrale van het gemeentelijk Afval Energie Bedrijf nog steeds niet werkt. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "Die centrale moet bij de vuilverwerking stroom opwekken, wat geld oplevert. De stadsdelen zouden daarvan een deel krijgen. Maar in februari is een as van de centrale gebroken, waardoor dat ding nog steeds niet werkt. Dat is niet de schuld van de bewoners en ondernemers van ons stadsdeel. Het is helemaal een raadsel waarom de afvalstoffenheffing nu extra omhoog moet." SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders / De Groenen vragen in een motie om opheldering hierover. De korting die het stadsdeel door de neus is geboord, willen ze laten verhalen op de leveranciers van de centrale.

Tenslotte vinden SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders / De Groenen dat stadsdeel Centrum ten onrechte teveel kosten van straatvegen doorberekent in de afvalstoffenheffing. Twee maanden geleden heeft de Tweede Kamer hierover een voorstel aangenomen van Remi Poppe (SP), dat hij indiende samen met PvdA en CDA. Hierdoor mogen gemeenten de meeste kosten van het opruimen van zwerfafval niet doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Dit moet worden betaald uit de algemene middelen, het afvalfonds of uit de opbrengsten van boetes voor veroorzakers van zwerfafval. In de deelraad stellen SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders/de Groenen in een motie voor dat ook stadsdeel Centrum de kosten van zwerfafval zoveel mogelijk buiten de afvalstoffenheffing houdt.

Over de drie moties wordt op 18 december gestemd.

U bent hier