h

Tuinenplan stadsdeel onwerkbaar

8 december 2008

Tuinenplan stadsdeel onwerkbaar

De SP is zeer ontevreden over het plan van stadsdeelwethouder Van Schaik om gebruikers van gemeentegrond in Amsterdam-Noord 5,95 euro per vierkante meter huur te gaan vragen. SP-deelraadslid Vera Spierings: "Er zijn mensen in Noord die al tientallen jaren gemeentegrond als tuin gebruiken en onderhouden. Die moeten nu ineens honderden euro's per jaar betalen. Er komt geen overgangsregeling. Het is slikken of inleveren voor deze beheerders van gemeentegrond."

Het plan van Van Schaik mist volgens de SP de kosten-batenanalyse, waar de deelraad eerder wel om gevraagd heeft. Spierings: "Het stadsdeelbestuur verkeert waarschijnlijk in de veronderstelling dat het fors zal verdienen aan het innen van huur voor de vele stukken gemeentegrond die in particulier gebruik zijn. In de berekeningen is echter niet het risico meegenomen dat het stadsdeel duizenden vierkante meters grond terugkrijgt, omdat gebruikers de huur niet kunnen betalen. Die grond zal het stadsdeel zelf weer moeten onderhouden en dat kost geld."

Daarnaast is er het probleem dat een deel van de gebruikte grond vervuild zou zijn. Het stadsdeel mag geen vervuilde grond verhuren en zal de grond dus eerst moeten saneren. "Bovendien blijkt de wethouder ook geen juridisch advies te hebben ingewonnen. Een grote groep woonbootbewoners in Noord heeft al zeker dertig jaar grond naast hun boot in gebruik en denkt een beroep te kunnen doen op het gewoonterecht. Zij hebben aangekondigd te gaan procederen als het stadsdeel zijn plannen doorzet. Ook dat kan het stadsdeel geld gaan kosten", zegt Spierings.

U bent hier