h

Verantwoorde uitgaven in mogelijke crisistijd

1 december 2008

Verantwoorde uitgaven in mogelijke crisistijd

SP-fractievoorzitter Daniël Peters greep de behandeling van de begroting in Noord vorige week aan om leden van de deelraad en van het Dagelijks Bestuur te wijzen op hun morele plicht de uitgave van iedere cent te verantwoorden, zeker in crisistijd. "De SP is van mening dat volksvertegenwoordigers, maar ook bestuurders, zich te allen tijde moeten realiseren dat ze het allemaal doen met en van het geld van de mensen in hun stadsdeel, stad, provincie of land."

De SP-fractie heeft nogal wat kritiek op uitgaven die de deelraad en de wethouders in Noord het afgelopen jaar 'voor zichzelf' heeft gedaan. Zo werd er 2,5 ton uigegeven aan de verbouwing van de raadzaal, gaat er nog steeds iedere zomer 4.500 euro naar een barbecue voor raad en bestuur en vloog stadsdeelvoorzitter Post begin november voor 8.000 euro naar New York. Peters kreeg voor zijn kritiek de handen niet op elkaar in de raad.

En zaak was daarop een uitzondering: de 750.000 euro die vorig jaar werd uitgegeven aan wachtgeld voor politici en ambtenaren in het stadsdeel. Het SP-voorstel om de stadsdeelvoorzitter de opdracht te geven de minister van binnenlandse zaken te vragen de wachtgeldperiode te bekorten en een sollicitatieplicht voor werkloze politici in te voeren, haalde het niet. Maar de PvdA was wel bereid met de SP na te denken over een brief vanuit de deelraad aan de minister. Volgens Peters is het belachelijk dat in een land waar mensen aan het werk worden gezet met behoud van uitkering, politici het recht hebben betaald thuis op de bank te zitten.

Het Dagelijks Bestuur moest het gelijk van de SP erkennen op een ander punt: het gebrek aan huizen voor de bewoners van te slopen flats in de Banne en Nieuwendam-Noord. De SP waarschuwde in juni al dat voor de honderden gezinnen uit de Dijkmanshuizenstraat geen woningen in Noord te vinden zouden zijn. Het Dagelijks Bestuur besloot een maand later de sloop uit te stellen. De stadsdeelvoorzitter zei dezelfde zorgen te hebben voor de toekomst als de SP-fractie, die waarschuwde voor meer huisvestingsproblemen vanwege de door de kredietcrisis vertraagde bouw van nieuwe huizen.

U bent hier