h

Alles zou beter worden

12 januari 2009

Alles zou beter worden

Hoeveel ontslagen vallen er bij welzijnsorganisatie Civic Zeeburg en welke invloed heeft dat op de kwaliteit van het welzijnswerk? Wethouder Jan Hoek weigerde hier inhoudelijk op in te gaan, want de bedrijfsvoering van Civic Zeeburg gaat hem niet aan, zegt hij. Maar volgens de SP is nu juist de kwaliteit van het welzijnswerk wel de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van Zeeburg.

Ook al geeft wethouder Jan Hoek geen antwoord, we weten wat er speelt. Civic ontslaat per 1 januari 2009 zeventien medewerkers. Hierbij gaat het in ieder geval om alle bewonerscoaches, maar ook zijn er een aantal beheerders van gebouwen bij. Deze ontslagen zullen een aantal gevolgen hebben.

Als er geen bewonerscoaches meer zijn, wie gaat dan de bewoners ondersteunen die met een goed initatief komen wat de 'sociale cohesie' zal versterken? Als er niet genoeg beheerders zijn om de buurthuizen open te houden, waar moet een vrijwilligersorganisatie als Assadaaka dan nog de drukbezochte taallessen geven?

Het stadsdeel heeft afspraken gemaakt met Civic over wat er voor welzijnswerk geleverd moet worden. Als het gaat om bewoners en hun initiatieven en de vrijwilligersorganisaties, dan moet Civic er voor zorgen dat deze worden bijgestaan in hetgeen zij nodig hebben. Dat betekent dus de juiste ondersteuning om het initiatief van de grond te krijgen en ruimte voor de organisaties om hun ding te doen.

Zo werd het ons ook voorgespiegeld tijdens de onvergetelijke inloopavond in april 2007 in Het Gemaal. Alles zou anders, maar bovenal beter worden. Een buurthuis voor jong en oud, makkelijk toegankelijk met veel activiteiten door verschillende vrijwilligersorganisaties. Zeeburg zou bruisen. Maar helaas, het was een toneelstuk en daar is het ook bij gebleven.

Nu wil wethouder Jan Hoek de kwartaalrapportage van Civic af wachten. Het Dagelijks Bestuur spant zo wel het paard achter de wagen. Als pas uit een rapportage blijkt dat iets niet goed gaat, dan moet je wel heel snel reageren wil je het oplossen. Maar dan zijn er mensen ontslagen en activiteiten gestopt.

Dit DB is zeldzaam passief. Civic Zeeburg wordt gesubsidieerd door het stadsdeel. In het verleden had ook de PvdA in Zeeburg als credo: 'Wie betaalt, bepaalt'. Dat was een gezonde houding. Nu blijft het DB achterover leunen terwijl er ontslagen vallen en weigert te anticiperen op de gevolgen voor de inwoners van Zeeburg. De SP vindt dit een onverantwoorde manier van besturen.

U bent hier