h

Buurten in Amsteldorp

12 januari 2009

Buurten in Amsteldorp

Op zaterdag 20 september 2008 gingen we met een zestal SP-ers vanuit de Fizeaustraat Amsteldorp in, om met de bewoners te buurten. Amsteldorp is een buurtje vlakbij het Amstelstation, tegen de Gooiseweg (S112) en de sportvelden van de Drie Burg. Amsteldorp bestaat enkel uit laagbouw met tuintjes, sommige huizen zijn opgedeeld in een beneden- en boven woning. De huizen worden goed onderhouden. De eerste geluiden vanuit de bewoners van Amsteldorp waren dan ook erg positief: men leeft naar grote tevredenheid in het rustige buurtje en velen gaven aan dat altijd te willen blijven.

Toch klonken er ook minder positieve geluiden. Zo heeft men in de buurt veel last van insluipers en inbraken. Dit ondanks de regelmatige aanwezigheid van de wijkagent. De politie komt zelden in Amsteldorp. Men maakt zich ook zorgen om de veiligheid van de buurt bij een calamiteit. Omdat de Fizeaustraat de enige ontsluitingsweg is zouden hulpdiensten dan niet goed bij de buurt kunnen komen. Het is de vraag of de geplande verlaging van de Gooiseweg hiervoor de beste oplossing is.

Een ander probleem is dat er weinig faciliteiten in de buurt zijn. Zo is er in de buurt geen supermarkt, en de dichtstbijzijnde bushalte is een kwartier lopen. De speeltuin is in het weekend dicht. Maar de open speelterreinen in de buurt zijn gevaarlijk, omdat er fietsers en brommers overheen scheuren. Ouderen kunnen de buurt niet goed door, omdat stoepranden niet overal zijn verlaagd. Dit terwijl er veel ouderen in de buurt wonen. Sommige buren geven aan dat zij ook wel last hebben van burengerucht door hangouderen.

De grootste problemen in Amsteldorp blijkt te bestaan rondom het parkeren. Sinds een jaar zijn nieuw parkeertarieven en tijdstippen ingevoerd, die nog niet bij alle buurtbewoners bekend zijn. De vergunning buurt is bovendien verkleind. Dit terwijl er al te weinig parkeerplek is. Men moet vaak ver lopen om te parkeren. In de weekenden is het bij de sportvelden een grote chaos wat betreft parkeren, en rijdt er dus ook veel verkeer door de buurt.

Het buurten in Amsteldorp was erg succesvol. We hebben veel mensen gesproken, en een goed beeld gekregen van wat er speelt in de buurt. Er spelen een aantal problemen, die zeker door het stadsdeel opgepakt moeten worden. Maar het algemene gevoel blijft: Amsteldorp is een leuke buurt, waar mensen graag wonen. Hopelijk kan dat ook zo blijven.

U bent hier