h

SP-fractie Centrum kijkt terug op een succesvol jaar

9 januari 2009

SP-fractie Centrum kijkt terug op een succesvol jaar

De doelstelling van de fractie was om als oppositiepartij het dagelijks bestuur kritisch te volgen. Tegelijkertijd wilde de fractie zoveel mogelijk uitgevoerd krijgen van het SP-stadsdeel-verkiezingsprogramma.

Steeds vaker gaf de fractie in de raad stem aan bewonersgroepen, individuele bewoners en kleine ondernemers die, naar het oordeel van de SP, onvoldoende gehoor kregen bij het dagelijks bestuur en de raad. Uit het jaarverslag bleek dat de steun van de SP er meer dan eens toe leidde dat bewonersgroepen alsnog hun gelijk konden halen in de raad.

In totaal diende de fractie 56 moties en amendementen in, waarvan 55 % werd aangenomen of een toezegging van het dagelijks bestuur kreeg. Een succes-score!
Ook haalde de SP-fractie van Centrum 123 keer de media.

U bent hier