h

Betondorp moet een mooi dorp blijven

12 februari 2009

Betondorp moet een mooi dorp blijven

Bewoners van Betondorp zijn over het algemeen erg tevreden met hun buurt, maar betreuren het dat er weinig rekening wordt gehouden met het dorpse karakter. Ook maken zij zich zorgen over het feit dat veel voorzieningen uit de buurt verdwijnen. Dit bleek toen de SP op zaterdag 7 februari ging "buurten" in Betondorp.

Ook SP-wethouder Willem Paquay ging mee langs de deuren in Betondorp om van de bewoners persoonlijk te horen hoe het leven en wonen in deze buurt bevalt. Om de mensen niet te verrassen is van te voren een flyer verspreid. En dat had effect: sommige mensen zaten te wachten en hadden hun op- en aanmerkingen al paraat toen de SP aan de deur verscheen. Voor sommigen was het zelfs een reden om de SP'ers even binnen te vragen. We hebben dan ook heel wat gehoord.

Dankzij de monumentale status wordt het centrum van de buurt, de Brink, duidelijk goed onderhouden en dat helpt mee het dorpse karakter van de buurt te bewaken. Maar men vindt men dat er weinig rekening wordt gehouden met het dorpse leven in de gehele wijk. Zo rijden de vuilniswagens, sinds er ondergrondse afvalcontainers zijn, te hard door de kleine straatjes. Behalve dat dit onveilig is, zorgt dit er ook voor dat de straten er nogal stukgereden uitzien. En men vindt dat te veel voorzieningen worden afgebroken, waardoor bewoners toch hun dorpje uit moeten om bijvoorbeeld naar de dokter te kunnen gaan. Het stadsdeel zou zich harder in moeten zetten de voorzieningen te behouden, terug te krijgen of nieuwe voorzieningen te creren. Hierbij wordt gedacht aan winkels, een huisartsenpost, bibliotheekbus, geldautomaat, en voldoende ruimte voor jongeren. Nu kunnen jongeren alleen op vrijdag tussen 19 en 22 uur terecht in het Brinkhuis. Ook betreuren bewoners het dat langdurig leegstaande ruimtes in Betondorp niet tijdelijk een andere functie krijgen.

Over het onderhoud van zowel woningen als de openbare ruimte waren ook een aantal klachten. Zo zijn sommige stoepen voor bewoners, al dan niet met rollator, levensgevaarlijk en biedt de speeltuin een verwaarloosde aanblik, waar bovendien geen toezicht meer is. En natuurlijk is ook in dit deel van de stad hondenpoep een van de grootste ergernissen. Buurtbeheer heeft hier al de nodige maatregelen voor getroffen, maar kennelijk is dat nog niet voldoende.

Kortom, er is werk aan de winkel. De SP zal de bewoners ondersteunen bij het oplossen van klachten, en bij het in stand houden van dit mooie dorpje in de grote stad.

U bent hier