h

De strekdam is niet meer

25 februari 2009

De strekdam is niet meer

De strekdam bij het zeeburgereiland is definitief doorgebroken. Twee jaar geleden heeft de SP actie gevoerd om dit bijzondere natuurgebied te behouden. Helaas tevergeefs.

De strekdam was een lange landtong die zich enkele kilometers in het IJmeer uitstrekte. Aanvankelijk is de dam in de negentiende eeuw aangelegd om de vaargeul naar de oranjesluizen te beschermen. Op de dam zelf werd alleen een smal voetpad open gehouden om het vuurtorentje op het einde van de dam te kunnen bereiken. Doordat de dam verder met rust werd gelaten ontstond hier een uniek natuurgebied. Zaden van bomen, struiken en planten aangevoerd door het water en vogels groeiden hier uit tot struiken en bomen. Het was een bijzonder, ongerept wandelgebied binnen de grenzen van Amsterdam. Schrijvers als Nescio en Jac.P. Thijsse schreven al over de strekdam, net als nu Herman Vuijsje.

Maar de strekdam en daarmee dit unieke stukje natuur is niet meer. Bij de nieuwe wijk IJburg komt een jachthaven voor de pleziervaart. Om het plezier te vergroten moet er een korte, snelle vaarroute komen richting de Oranjesluizen. Deze gaat dwars door de strekdam.

GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest, zijn voorlichters en stadsecologen vinden het maken van het gat in de strekdam nodig. De dam wordt een eiland dus komen zij de natuur tegemoet. Er wandelen dan geen mensen meer, dus heet het een vogeleiland. Maar het is een illusie te denken dat de pleziervaart het onbewoonde eiland, waarop je vrij kunt recreeren, links zal laten liggen. Daarvoor wordt een uniek natuurgebied met honderden meters verkleind en tientallen bomen gekapt. De natuur en het IJmeer zijn daarmee met dit college overgeleverd aan de projectontwikkelaars. De actievoerders die de strekdam wilden beschermen zijn in de kou gezet.

U bent hier