h

Regeltjes voor woonboten minder streng

8 februari 2009

Regeltjes voor woonboten minder streng

SP, GroenLinks en Amsterdam Anders / de Groenen (AAdG) hebben de regeldrift van Stadsdeel Centrum voor woonboten flink ingeperkt. De regels voor het uiterlijk van woonboten in het centrum worden minder streng dan het stadsdeelbestuur had gewild. De stadsdeelraad Centrum heeft maar liefst tien voorstellen aangenomen van SP, GroenLinks en AAdG voor versoepeling. Het stadsdeel werkte al jaren aan welstandsbeleid voor de woonboten met allerlei schoonheidsregels. Opvallend hierbij is dat de boten korter moeten worden.

Dankzij SP, GroenLinks en AAdG mogen er toch hekjes blijven staan langs een terras op het dek en dak. Het stadsdeelbestuur wilde dit verbieden. Omgekeerd wilde het stadsdeel het schilderen van betonnen onderkanten verplicht stellen. Die regel werd op voorstel van de drie linkse partijen geschrapt. Een streep ging ook door de regel dat maximaal 33 procent van de bootwand aan de waterzijde uit ramen moet bestaan, en aan de straatzijde minimaal 15 procent. Ook het verbod op groene daken sneuvelde. Het dagelijks bestuur zegde aan de drie partijen toe over een jaar te bekijken of de regels toch nog te streng zijn.

SP, GroenLinks en AAdG maakten ook korte metten met de bizarre regel dat een langere boot bij een verbouwing tegelijk moet worden ingekort of lager moet worden. De poging de lengtematen van nieuwe woonboten op het huidige niveau te houden, mislukte. Een meerderheid van de raad volgde niet het voorstel van SP, en AAdG om woonschepen tot 30 meter toe te blijven staan. Wel lukte het om historische arken 2,5 meter langer te krijgen.

SP-deelraadslid Nelly Duijndam: "Helemaal tevreden zijn we dus niet. Maar we hebben wel een flinke bres geslagen in de overdreven regelzucht van het dagelijks bestuur. Natuurlijk moeten ook de woonboten in het centrum er goed verzorgd uitzien. Maar veel bootbewoners hebben de laatste jaren uit eigen beweging hun woonboot al opgeknapt. De suggestie dat het een ongeregeld zooitje zou zijn is vals. Dan moet je ook niet gaan overdrijven met allerlei pietluttige regeltjes."

In het centrum ligt een aantal bijzondere schepen waarvan de historische waarde vergelijkbaar is met monumenten aan de wal. SP, GroenLinks en AAdG kregen voor elkaar dat eigenaren van dergelijke historische woonschepen in de toekomst net als huizenbezitters aanspraak kunnen maken op monumentensubsidies.

U bent hier