h

Betaald parkeren? Nee!

30 maart 2009

Betaald parkeren? Nee!

De SP demonstreert op 8 april om 19:00 bij het stadsdeelkantoor met buurtbewoners tegen de plannen om betaald parkeren in te voeren. Om 19:30 vergadert de deelraad hierover. Haal een raadslid over! Een voorbeeld e-mail staat onderaan dit bericht. U kunt de tekst gebruiken om raadsleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. De contactinformatie van de raadsleden is openbaar en vind je hier. Dus bel of mail ze!

Voor de tweede keer op rij negeert GroenLinks-portefeuillehouder de Wilt de mening van buurtbewoners en voert hij tegen hun zin betaald parkeren in. Bij de eerdere invoering van betaald parkeren in Slotervaart is er niet geluisterd naar de vele bewoners die tegen waren. Honderden buurtbewoners kwamen inspreken en gaven aan geen parkeerprobleem te ervaren. "Het besluit is al genomen", werd de bewoners voorgehouden. Het dagelijks bestuur drukte de beslissing door met steun van de PvdA en GroenLinks.

Door het invoeren van het betaald parkeren in een deel van het stadsdeel, staan er nu in de aangrenzende gebieden meer auto's. Het stadsdeelbestuur heeft aangegeven het gebied waar betaald parkeren geldt, te willen uitbreiden. Hiervoor is door het stadsdeelbestuur weer inspraak georganiseerd. Dit keer kon men als buurtbewoner aangeven of men voor of tegen het invoeren van betaald parkeren is. Een overgrote meerderheid gaf aan dat men tegen is. De portefeuillehouder de Wilt reageerde hierop door op te merken dat invoering van betaald parkeren nooit draagvlak heeft en stelt nu voor het gebied uit te breiden.

Voor de tweede keer op rij wordt er geen rekening met de mening van buurtbewoners gehouden. Deze keer is de bewoners gevraagd of ze voor of tegen zijn. Dit schept de verwachting dat de uitslag van deze peiling gerespecteerd wordt. Er zijn bewoners die actief betrokken zijn bij hun buurt en die veel tijd en moeite hebben gestoken om duidelijk te krijgen wat de buurtbewoners vinden van betaald parkeren. Alle moeite is voor niets, want ondanks dat er meer dan 3000 handtekeningen zijn verzameld tegen het invoeren van betaald parkeren, wordt er nu toch voorgesteld om het gebied uit te breiden. Als het stadsdeelbestuur het gebied waar men betaald moet parkeren toch gaat uitbreiden, waarom heeft men dan naar de mening van buurtbewoners gevraagd? Kan men het bestuur nog wel vertrouwen, zullen buurtbewoners zich afvragen.

De SP vindt dat buurtbewoners serieus genomen moeten worden en dat inspraak niet als een verplicht nummertje wordt afgehandeld. Buurtbewoners naar hun mening vragen is wel een goed idee, maar dan moet je het als bestuur ook accepteren, wanneer de uitslag niet past bij je plannen. Woensdag 25 maart besprak de raadscommissie het voorstel om betaald parkeren uit te breiden en 8 april besluit de deelraad over dit voorstel. Hopelijk komen de raadsleden van de PvdA en GroenLinks nog tijdig tot inzicht en beseffen zij ook dat deze manier van inspraak een belediging is van de buurtbewoners die zijn komen inspreken.


Subject: Besluit uitbreiding betaald parkeren.

 

Geacht deelraadslid,

Woensdag 8 april wordt in de deelraad besloten over een motie van de PvdA en Groen Links om betaald parkeren in te voeren in heel Slotervaart, met uitzondering van Nieuw Sloten.

Zoals u weet is ons als buurtbewoners gevraagd naar onze mening. Meer dan 80% van de buurtbewoners die op deze oproep gereageerd hebben, is tegen betaald parkeren. Het expliciet vragen naar de mening van buurtbewoners heeft de verwachting geschapen dat er ook naar ons geluisterd zou gaan worden.

Ik vraag u daarom vriendelijk toch dringend om tegen deze motie te stemmen en de mening van de bewoners serieus te nemen.
Vraagt u zich ook vooral af waarom u in de stadsdeelraad zit:
1. Omdat u zich graag wil inspannen voor de belangen van bewoners in de buurt of
2. Omdat u uw eigen mening en uw carriere binnen uw partij het belangrijkste vindt

Ik heb er vertrouwen in dat u in de raad zit om op te komen voor de belangen van de buurtbewoners. Ik ga er dan ook vanuit dat u mijn vertrouwen niet schaadt en tegen deze motie stemt.

Hoogachtend,

U bent hier