h

Een gedeelde toekomst op IJburg - thema-avond over integratie

22 maart 2009

Een gedeelde toekomst op IJburg - thema-avond over integratie

Zeven jaar nadat de eerste bewoners er hun huizen betrokken, staan er in Amsterdams jongste wijk IJburg al 'witte' en 'zwarte' basisscholen. Hoe is die tweedeling in het onderwijs ontstaan en hoe is zij te bestrijden? Over deze en andere vragen wordt gediscussieerd tijdens een debatavond van de SP op maandag 30 maart in Theater Vrijburcht op IJburg.

Aan de discussieavond, met als motto "samen leven, samen naar school" nemen Clea Conijneberg, voorzitter van het Platform Allochtone Ouders & Onderwijs, Caroline Vonk, ouderambassadeur Stichting Kleurrijke scholen, SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en SP-gemeenteraadslid in Amsterdam Maureen van der Pligt deel. Ook bewoners van IJburg en andere belangstellenden worden uitgenodigd zich in de discussie te mengen.

Maureen van der Pligt: "Het tegengaan van segregatie in het onderwijs is een belangrijke stap om integratie al op jonge leeftijd te bevorderen. Met maatregelen die leiden tot gemengde scholen kunnen we de kansen op goed onderwijs van alle kinderen aanzienlijk verbeteren. Juist bij een nieuwe en nog volop groeiende wijk moeten we de kansen benutten om samen te leven in plaats van gescheiden. Daar moet veel meer aandacht voor komen."

Doel van de discussieavond op 30 maart is het verzamelen van zoveel mogelijk ideen om de ontstane tweedeling op de IJburgse basisscholen te bestrijden. Volgens de SP kan dat alleen smen met de Amsterdammers. De SP nodigt iedereen daarom van harte uit mee te discussiren.

Plaats: Theater Vrijburcht. J.O. Valliantlaan 143.
Aanvang: 20.00 uur

Het programma
20:10 Welkom
20:15 Inleiding
20:30 Vragen en reacties uit de zaal
21:00 Panel
- Clea Conijnenberg: Voorzitter van Platform Allochtone Ouders & Onderwijs in Amsterdam
- Caroline Vonk: Ouderambassadeur Stichting Kleurrijke scholen
- Sadet Karabulut: SP Tweede kamerlid
- Maureen van der Pligt: SP gemeenteraadslid in Amsterdam
21:15 Vragen en reacties uit de zaal
21:45 Afronding

Meer informatie?
In december 2008 is de SP Integratienota 'Gedeelde Toekomst' gepubliceerd. Hierin staan tien voorstellen voor participatie, emacipatie en integratie.

U bent hier