h

Goede discussie over oplossingen tweedeling

31 maart 2009

Goede discussie over oplossingen tweedeling

Maandagavond 30 maart was de eerste bijeenkomst van de SP op IJburg, waarbij de dreigende tweedeling op de basisscholen centraal stond. Doel van de avond was om ouders aan het woord te laten over wat er volgens hen beter moest aan het samenleven op IJburg en hoe volgens hen de dreigende tweedeling op en tussen scholen voorkomen kan worden.

De aanwezige ouders gingen daarvoor in gesprek met de voorzitter van het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs, Clea Conijnenberg, Caroline Vonk van de Stichting Kleurrijke Scholen, SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, en SP-raadslid voor de gemeente Amsterdam, Maureen van der Pligt. Na eerst uitleg gehad te hebben over het project van het stadsdeel om scholen te mengen, kwamen de reacties los.

Uit de discussie kwam naar voren dat zomaar een nieuwe inschrijfregeling niet voldoende zal zijn om scholen te mengen of gemengd te houden. Scholen moeten ouders ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid, en moeten indien nodig extra middelen krijgen om problemen op te lossen. En ook schoolbesturen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder is er nog veel te winnen in het contact en begrip tussen de ouders onderling, een taak waarbij de SP graag wil helpen. Er zal dan ook een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden op woensdag 15 april om 20.00 op de Erich Salomonstraat 326. Voor meer informatie: Helmie@xs4all.nl

U bent hier