h

Spreek in tegen bouwplannen Gaasperdam

19 maart 2009

Spreek in tegen bouwplannen Gaasperdam

Stadsdeel Zuidoost heeft plannen voor de bouw van 5000 of meer woningen in Gaasperdam. De mogelijkheid bestaat dat hier woontorens van 30 verdiepingen en 100 meter hoog gebouwd gaan worden. Maar ook de geplande flatgebouwen van 10 verdiepingen zullen het landelijke woonkarakter van Gaasperdam onherstelbaar vernietigen en diep ingrijpen in de recreatiemogelijkheden. Samen met de rest van de oppositie in het stadsdeel verzet de SP zich hiertegen.

Het gaat niet alleen om de hoogte van de nieuwbouw, maar ook om de locaties. Van de groenstrook langs de zuidoever van de Gaasperplas zal niet veel meer overblijven dan een fiets- en voetpad en wat stroken gras om in de zon te liggen. Ook het Centraal Park, met daarin onder meer kinderboerderij 't Brinkie, zal moeten wijken of geheel verdwijnen.

We roepen iedereen op om je mening te geven tijdens de drie inspraakbijeenkomsten hierover. Een goede bijeenkomst voor de inwoners van Gaasperdam is op zaterdag 28 maart van 12:00 tot 17:00 uur, locatie Henny Pleizier, Wisseloordplein 4. Leden van de oppositie zullen aanwezig zijn voor hulp bij de inspraak en om onjuistheden en politiek gemotiveerde uitspraken van het Dagelijks Bestuur van Zuidoost te weerspreken.

U bent hier