h

Buurten in De Bongerd: nog geen voorzieningen

27 april 2009

Buurten in De Bongerd: nog geen voorzieningen

De SP in Noord is al een aantal keren wezen 'Buurten in de Buurt'. Deze keer was gekozen voor een informatieve wandeling door De Bongerd. Het was mooi weer en echt aanbellen was nauwelijks nodig omdat er veel mensen op straat waren of in hun tuintjes zaten. De sfeer was aangenaam en bijna alle mensen reageerden positief en vertelden zonder omhaal over hun ervaringen. De SP wist al dat er problemen waren omdat het afbouwen van de wijk ernstig is vertraagd. Maar we kwamen eigenlijk geen mensen tegen die hun woonplezier daardoor lieten vergallen. De huizen zijn over het algemeen wat duurder maar men heeft wel het idee 'waar voor je geld' te hebben: de huizen zijn groot en licht. Klachten concentreren zich niet op de huizen zelf maar op de afwezigheid van voorzieningen en infrastructuur.

Zo is er is maar één supermarktje in de omgeving. Ook staat tussen het afgebouwde deel van de Bongerd en de rest van het bouwterrein een hek en er is eigenlijk maar n uitgang naar de doorgaande weg. Deze uitgang is gemproviseerd en sluit niet goed aan op de doorgaande weg, die druk is. Er zijn geen zebrapaden en stoplichten. Dit is een onveilige verkeerssituatie die als tijdelijk bedoeld was maar door de vertragingen nu al jaren duurt. Het is, zeker voor kinderen, onveilig.

De tuintjes zijn groot genoeg om heerlijk in te zitten en daar zijn de bewoners zeker blij mee. Maar voor kinderen zijn de tuintjes te klein om in te spelen, te lopen, te voetballen, te fietsen. Ook de kleine kinderen spelen midden op straat. Er is weliswaar een gemproviseerd speelveld aan de achterkant van de buurt maar dat is voor de kleine kinderen te ver. Er zijn tussen de huizen te weinig veilige speelmogelijkheden voor kleine kinderen. Ook kruipen veel kinderen onder de hekken door en spelen - spannend - op de bouwplaats. Daar ligt puin, veel vies water en drijfzand en worden fikkies gestookt terwijl er geen controle mogelijk is. Het zou veel beter zijn als de hekken tot aan de grond doorliepen zodat het niet meer zo gemakkelijk is om op de bouwplaats te komen.

Een groot probleem vormen de geïmproviseerde, open vuilstortplaatsen waar in de nacht de katten en ratten ruzie maken om het voedsel. Gelukkig wordt de noordkant binnen enkele weken voorzien van de ondergrondse vuilcontainers de je overal in Noord ziet. Van de andere vuilstortplekken is men voorlopig nog niet verlost. Een onacceptabele situatie: "Ik ben geen klager maar volgens mij is hier de volksgezondheid in het geding," meent een van de bewoners.

Tot slot bestaat er veel onzekerheid over het verdere verloop van de bouw: wat zijn nu de plannen? Is er door de crisis nog wel geld voor verdere nieuwbouw? Wordt het allemaal sociale woningbouw of toch een mengeling? Welke voorzieningen komen er? De bewoners tasten volslagen in het duister en het stadsdeel zwijgt in alle talen. Er wordt door de gemeente nooit een informatieblaadje in de wijk verspreid.

Zoals gezegd is men, ondanks deze lijst van klachten, redelijk positief over het wonen in De Bongerd. Men heeft het vertrouwen dat alles op den duur wel goed zal komen: "Het is een kwestie van lange adem, je moet het zijn tijd geven," reageerde een van de bewoners. Maar onhyginische en onveilige toestanden zijn onacceptabel en zouden onmiddellijk aangepakt moeten worden. En er is geen enkel excuus voor het stadsdeel om de bewoners niet volledig op de hoogte te houden van wat er allemaal gaande en vooral niet gaande is rondom hun woning.

U bent hier