h

Deelraad grijpt regie over sloop en bouw in Noord

23 april 2009

Deelraad grijpt regie over sloop en bouw in Noord

Mede door toedoen van de SP heeft de deelraad veel grotere invloed gekregen op het sloop- en bouwbeleid in Amsterdam-Noord. De raad nam woensdag een voorstel aan van SP, PvdA en GroenLinks om alle nog te starten sloopplannen in Noord eerst nogmaals in de raad te bespreken. De voortgang van bestaande sloopplannen in Nieuwendam-Noord zal bovendien afhangen van de aantallen beschikbare betaalbare woningen voor de te herhuisvesten gezinnen.

SP-deelraadslid Erna Berends is blij: "Eindelijk lijken andere partijen in de deelraad ook in te zien dat we de voorraad sociale huurwoningen moeten beschermen. Dit komt natuurlijk door de strijd van de SP van de afgelopen jaren, maar waarschijnlijk heeft de economische crisis ook een steentje bijgedragen. Het belangrijkste is dat de deelraad hiermee de regie grijpt over het sloop- en bouwbeleid in het stadsdeel."

De SP heeft de afgelopen drie jaar keer op keer geprotesteerd tegen de sloop van honderden sociale huurwoningen in Noord. Niet alleen het verdwijnen van betaalbare woonruimte zelf was de partij een doorn in het oog, maar ook de daardoor moeizame herhuisvesting van de bewoners van te slopen woningen. Veel Noorderlingen uit de sloopwijken De Banne en Nieuwendam-Noord zagen zich de afgelopen jaren gedwongen het stadsdeel te verlaten omdat zij geen geschikte en betaalbare woning in Noord konden vinden. Velen van hen tekenden dan ook de actiekaart van de SP met de oproep "Eerst bouwen, dan slopen", waarvan er uiteindelijk ruim achthonderd naar het stadsdeelbestuur werden gestuurd.

U bent hier