h

"Deelraden zijn ondemocratisch en niet goed voor bewoners"

4 april 2009

"Deelraden zijn ondemocratisch en niet goed voor bewoners"

De SP wil dienstverlening dicht bij huis houden, maar slechts één raad voor heel Amsterdam. Dat zegt fractievoorzitter Leen Beukelaar in reactie op het voornemen van het gemeentebestuur, in navolging van de commissie-Mertens, om stadsdelen te gaan samenvoegen. Beukelaar: "De SP vindt het erg belangrijk dicht bij de mensen te staan, maar stadsdelen dragen hier niet aan bij."

Oud-West, een van de kleinste stadsdelen van Amsterdam, krijgt vrijwel zeker te maken met samenvoeging. Volgens het stadsdeelbestuur moeten er in totaal tien stadsdelen komen die meer bevoegdheden krijgen. De SP wil niet meer bevoegdheden voor stadsdelen. Inderdaad hebben kleine deelraden zoals die er nu zijn, te weinig bevoegdheden (en vooral ook te weinig kwaliteit) om tot goede dienstverlening voor de bewoners te komen. Maar het gevaar van grote stadsdelen is dat deze teveel bevoegdheden en macht naar zich toe trekken. Dit kan leiden tot een gebrek aan uniformiteit in de stad. Wanneer stadsdeelbesturen gaan samenwerken om toch tot uniformiteit te komen, zal een gebrek aan democratische controle door de gekozen deelraden ontstaan. De bewoners van een stadsdeel hebben dan weinig invloed meer op de politiek. "Uniformiteit kan alleen op een democratische manier bereikt worden als de beslissingen door de gemeenteraad centraal voor heel Amsterdam worden genomen", aldus Leen Beukelaar. De dienstverlening moet wel vlakbij de mensen georganiseerd worden. Er moeten op buurt- en wijkniveau ambtenaren zitten die de situatie in de buurt goed kennen en die aanspreekbaar zijn voor de bewoners.

Tijdens een bijeenkomst van het bewonersplatform SBOW in maart bleek dat er veel onrust is ontstaan onder de bewoners over de voorgenomen samenvoeging van stadsdelen. De SP vindt dat begrijpelijk. Er is nauwelijks ruimte voor Amsterdammers geweest om over de samenvoeging mee te praten, laat staan dat men invloed heeft op de beslissingen. De SP ondersteunt de eis van SBOW dat bewonersparticipatie in de nieuwe stadsdelenstructuur een belangrijke plek krijgt. Ook is de SP met hen eens dat de besluitvorming te snel gaat. De deelraden en besturen moeten eerst maar eens enkele jaren, tot de verkiezingen in 2014, zelf nauw gaan samenwerken, om een voorbeeld te zijn voor de dienstverlenende afdelingen die nu nog ver van elkaar af staan, vindt de SP.

U bent hier