h

Marktkooplui krijgen vergunning terug

17 april 2009

Marktkooplui krijgen vergunning terug

Op aandringen van de SP heeft een grote groep marktkooplui in Amsterdam Zuidoost de vergunningen die zij onlangs waren kwijtgeraakt teruggekregen. De vergunningen waren ingetrokken omdat de kooplui een betalingsachterstand hadden, maar die hebben zij al enige tijd geleden ingelopen. "Dit is star beleid van het stadsdeel, het had die vergunningen niet hoeven intrekken", aldus SP-deelraadslid Evert Hartog.

Volgens de marktkooplui heeft het stadsdeel, na jaren laks te zijn geweest met het innen van marktgelden, eind vorig jaar plotseling een heel streng regime ingevoerd. Terwijl zij hun betalingsachterstand in termijnen aan het inlopen waren, trok het stadsdeel ineens de vergunningen in. De kooplui hebben het stadsdeel en portefeuillehouder Jaensch diverse malen benaderd voor een regeling en een gesprek maar daar had men geen zin in.

Reden genoeg voor SP-deelraadslid Hartog om opheldering te vragen aan portefeuillehouder Jaensch. "Het is prima als de hij streng wil handhaven, maar als je jarenlang laks bent geweest, moet er wel een overgangsregeling worden getroffen. Bovendien mag een bestuurder die zichzelf serieus neemt nooit een gesprek met belanghebbenden uit de weg gaan", aldus Hartog. Het voorstel van de SP om de ingetrokken vergunningen terug te geven kreeg de steun van een meerderheid in de commissievergadering, waardoor de marktkooplui weer gewoon hun werk kunnen doen.

U bent hier