h

No Span, gewoon SP!

8 april 2009

No Span, gewoon SP!

Zondag 5 april organiseerde de SP een informatiebijeenkomst in Zuidoost. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel leidde deze bijeenkomst waar er vooral gesproken werd over onderwerpen die Surinaamse Nederlanders aangaan. De bijeenkomst werd druk bezocht, ongeveer 300 mensen kwamen om te horen waar de SP voor staat. De grote hoeveelheid mensen, de hapjes en drankjes en muziek maakten de middag tot een gezellig geheel.

Sprekers van verschillende organisaties kregen de kans om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Zo sprak Mahin Jankie, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders, over de hoge vliegtarieven waardoor veel Surinaamse Nederlanders niet naar Suriname kunnen om bijvoorbeeld familie te bezoeken. Dit zou makkelijk op te lossen zijn als er meer vliegmaatschappijen over Suriname zouden mogen vliegen. Verder vertelde Purcy Denz over het werk van het Nederlands Migratie Instituut en de remigratieregeling. Zijn organisatie zet zich in om mensen die willen remigreren goed voor te lichten en vervolgens te ondersteunen bij alle mogelijke problemen die bij het remigreren opkomen.

Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad, vertelde over het plan van de SP om de armoede in de stad aan te pakken. Dit leverde veel steun vanuit het publiek op. Noush Saranjam, fractievoorzitter van de SP in Zuidoost, vertelde wat de SP lokaal doet. Het is belangrijk dat mensen die problemen met het stadsdeel hebben dat laten weten aan de fractie. Zij proberen dat vervolgens in de deelraad aan de kaak te stellen. Randjan Bissesar, SP’er uit Amsterdam Zuidoost: "Zuidoost is het mooiste stadsdeel, alleen het bestuur is nog niet goed. Daar komt verandering in als de SP mag gaan besturen!"

Tot slot vertelde Harry van Bommel over zijn inzet om de Nederlandse Surinamers een betere positie te geven. De problemen rondom het AOW-gat moeten opgelost worden. De Nederlandse regering heeft bij de onafhankelijkheid van Suriname een fout gemaakt door niets te doen om dit gat te voorkomen. Verder vindt de SP het personenverkeer tussen Suriname en Nederland belangrijk, daarom moeten de vliegtarieven omlaag. Ook moet de toescheidingsovereenkomst die is gesloten bij de onafhankelijkheid van Suriname nageleefd worden.

Het motto van de bijeenkomst is: 'Samen verder'. Dit slaat op de verhouding tussen Nederland en Suriname, er zou een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden, een nieuwe vriendschapsverdrag. Maar ook samen verder om de steun van de Tweede Kamer te krijgen bij het oplossen van de problemen. Harry van Bommel: "Ik beloof u niets dat ik niet kan waarmaken. Ik beloof uw problemen in de Tweede Kamer zo goed mogelijk aan de orde te stellen, maar heb hierbij uw steun en kennis nodig."

U bent hier