h

Ruim 800 keer 'Eerst bouwen dan slopen!'

9 april 2009

Ruim 800 keer 'Eerst bouwen dan slopen!'

Het bestuur van Noord moet garanderen dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden, voor het de rest van zijn sloopplannen uitvoert. Dat is de boodschap van de SP en 824 Noorderlingen die de afgelopen maanden de moeite namen de oproep 'Eerst bouwen dan slopen!' te ondertekenen. Woensdagavond overhandigden SP’ers en bewoners samen de sloopkaarten aan de wethouders De Wild Propitius (PvdA) en Diepeveen (GroenLinks).

Neeltje Peters spreekt de wethouders toe

De SP is fel tegen de sloop van honderden sociale huurwoningen in Noord. Het stadsdeelbestuur laat de komende jaren zo'n 2.400 huizen, vaak nog in goede staat, neerhalen. Hierdoor moeten mensen hun huis uit, de plek waar zij vaak vele jaren met plezier hebben gewoond, waar hun kinderen zijn groot geworden, waar zij hun buren kennen. Gebleken is dat deze mensen grote moeite hebben een betaalbaar huis te vinden in hun oude buurt, omdat er vooral dure huizen voor in de plaats komen. Velen zijn hierdoor genoodzaakt zelfs het stadsdeel te verlaten.

De kaarten worden overhandigd aan de wethouders

De economische recessie zal bovendien de nieuwbouw van huizen in Noord nog vertragen. SP-deelraadslid Erna Berends: "In 2007 en 2008 is de woningvoorraad van Noord al gekrompen, we raken alleen maar huizen kwijt. Als de sloopplannen nu onverminderd worden voortgezet, komen tientallen gezinnen in de problemen. De SP wil de garantie voor een goed en betaalbaar huis voor iedereen in Noord die gedwongen wordt te verhuizen."

U bent hier