h

SP terug op het Osdorpplein

10 april 2009

SP terug op het Osdorpplein

Na een korte periode van afwezigheid stond de SP op zaterdag 4 april voor het eerst weer op het Osdorpplein. Een aantal enthousiaste SP'ers trok zich weinig aan van de plots weer slechter geworden weersomstandigheden en voorzagen het winkelend publiek van de nodige flyers en gratis kranten.

Ook vonden vele buurtbewoners een meer dan gewillig oor bij de aanwezige SP'ers. Er werden veel bezorgde geluiden gehoord over op handen zijnde sloop van woningen en het zich verder verhardende sociale klimaat onder invloed van de crisis. "De SP is nog de enige partij die het echt voor ons ouderen opneemt", was een uitspraak die meermalen werd gehoord.

Op enkele meters afstand van de SP-kraam werd elk uur een modeshow georganiseerd door de samenwerkende modewinkels op en rond het Osdorpplein, welke veel - vooral ouder - publiek trok. Een prima gelegenheid om de toeschouwers ondertussen van het nodige SP-drukwerk te voorzien waarbij vooral de Ouderenkrant gretig werd aangenomen, maar ook de flyers met betrekking tot het debacle van de Noord-Zuid lijn graag werden aangepakt. Het was bijna verbazingwekkend hoeveel weerzin er onder de Osdorpers leeft aangaande een metrolijn die verder geen enkel effect heeft op dit stadsdeel. "Laat ze dat geld liever aan onderwijs besteden", was slechts n van de reacties van het winkelend publiek.

Ook werd er tijdens deze SP-actie speciaal aandacht gevraagd voor de plannen die het stadsdeelbestuur heeft met het terrein van de ecologische zorgboerderij "De Boterbloem". Deze dreigt te moeten verdwijnen om plaats te maken voor een bedrijventerrein. Deze zorgboerderij biedt onder andere een zinvolle dagbesteding voor psychiatrisch patinten en heeft een sterke buurtfunctie. Welhaast overbodig om te zeggen dat de SP de mensen van deze zorgboerderij van harte steunt in hun acties tegen de sloop van dit prachtige complex. De handtekeningenlijsten voor behoud van de boerderij lagen prominent op de SP stand en werden door het publiek enthousiast volgekrabbeld. Deze acties zullen voortgezet worden door de zorgboerderij met de nodige steun van de SP, zodat over dit onderwerp binnenkort zeker meer te melden zal zijn.

Al met al een geslaagde dag waarop bleek dat de SP nog steeds op brede steun kan rekenen van de Osdorpers. Diezelfde Osdorpers kunnen uiteraard ook op steun van de SP blijven rekenen. Voortaan zal de SP weer op iedere eerste zaterdag van de maand aanwezig zijn op het Osdorpplein. Omdat de SP graag wil weten wat er leeft onder de bevolking. Ook buiten verkiezingstijd!

U bent hier