h

Spoeddebat om sloopplannen Tuinwijck

23 april 2009

Spoeddebat om sloopplannen Tuinwijck

SP, PvdA en Méérbelangen hebben een spoeddebat aangevraagd om opheldering te krijgen over de sloopplannen in Tuinwijck. Uit berichten van buurtbewoners blijkt dat woningcorporatie Ymere al enige tijd sloopplannen heeft voor een deel van de woningen in die buurt. Bewoners alarmeerden de fracties van SP en Méérbelangen in Oost/Watergraafsmeer vanwege het uitgeven van woningen met tijdelijke huurcontracten. Bij navraag meldde Ymere dat de panden enige jaren geleden waren aangekocht voor sloop en nu gestopt is met reguliere verhuur. "Voor ons is dit het zoveelste bewijs dat de corporaties lak hebben aan politieke afspraken", aldus Tiers Bakker, SP-deelraadslid in Oost/Watergraafsmeer. "Wij willen van de portefeuillehouder horen hoe dit mogelijk is, tegen alle afspraken in."

Tuinwijck is een kleine open buurt tussen het nieuwe Oostpoort en het Muiderpoortstation. Een gewilde locatie waar de corporatie graag nieuwe objecten bouwt. Een deel van de woningen in Tuinwijck is dertien jaar geleden aangekocht voor sloop, een ander deel is door gebrek aan onderhoud binnenkort rijp voor sloop. Dat het huidige stadsdeelbestuur een woonvisie hanteert waarin behoud en herstel voorop staan interesseert de corporatie blijkbaar weinig. Officieel weten de bewoners nog van niets en deze onzekerheid zal Ymere waarschijnlijk nog even voort laten duren zodat een aantal mensen het zekere voor het onzekere nemen en verhuizen. De vrijgekomen huizen worden tijdelijk verhuurd en verder wordt er geen onderhoud gepleegd. Op deze manier gaat een groot deel van de bewoners weg zonder kosten voor de corporatie. Daarbij komt dat bewoners met tijdelijke contracten niet meetellen bij de officile bewonersenqute. Volgens Bakker is dit een veel voorkomende tactiek van corporaties. Dit terwijl de directeur van Ymere vorig jaar nog heeft verzekerd nooit met sloopplannen naar buiten te komen voordat deze met bewoners zijn besproken.

De meeste bewoners van Tuinwijck zijn boos over de gang van zaken. Een actieve bewonersgroep heeft een enqute gehouden onder de bewoners van de bedreigde panden. Met 100% respons was de enqute een groot succes en de uitslag was duidelijk: de overige bewoners zijn unaniem tegen sloop. De gemiddelde woonduur in de wijk is hoog en de sociale cohesie groot. Dit wordt nu kapot gemaakt.

Voor de commissievergadering van 6 mei hebben SP, PvdA en Mrbelangen een spoeddebat aangevraagd waarin de portefeuillehouder tekst en uitleg moet geven over de gang van zaken. Bakker: "Dit zijn voor ons slecht te verteren plannen en wij zullen vragen of de portefeuillehouder het coalitieakkoord nakomt en de corporatie terecht wijst". Het spoeddebat vindt plaats om 20:00 in het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Oranje Vrijstaatplein.

U bent hier