h

Stop bouwplannen in het groen

27 april 2009

Stop bouwplannen in het groen

De SP wil dat de grenzen van het groen keihard worden vastgelegd daarbinnen mag niet worden gebouwd. Die grenzen lopen langs de huidige grenzen van het centraal park en het Gaasperpark. Dus niet bouwen langs de zuidoever en niet bouwen in het centraal park. De parkgebieden moeten in hun geheel deel gaan uitmaken van de hoofdgroenstructuur.

Het stadsdeel denkt daar anders over. De PvdA/VVD coalitie wil 3.000 tot 9.000 woningen bouwen in Amsterdam Zuidoost waarvan een groot deel in het centraal park en langs de zuidoever. De SP vindt dat die plannen van tafel moeten, want hiermee gaan belangrijke natuur- en recreatiewaarden verloren. Daarnaast wil het stadsdeel bouwen op het terrein van de vijf slagen achter het AMC. Een zeer ondoordacht voorstel, want dat zou een gesoleerd wijkje opleveren dat dichter bij Abcoude ligt dan bij de winkelcentra van Zuidoost en dat de natuurwaarden van natuurgebied Klarenbeek bedreigt.

Moeten er dan geen woningen worden gebouwd?
Dat is zeker nodig. De achterstanden op de wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden weggewerkt. Daar zijn woningen voor nodig. Wat de SP betreft moeten die komen in het kantorengebeid Amstel 3, langs de Gaasperdammerweg, en in de Bijlmer. Om het kantorengebied om te bouwen naar een gemengde woon/werkwijk moet daar ruimte komen voor duizenden woningen. Met een klein plukje woningen aan de noordkant, zoals het stadsbestuur, voorstelt creer je geen gemengde wijk. Bovendien is de leegstand van kantoren zo structureel dat een groot aantal kantoorgebouwen nooit meer zal worden verhuurd voor kantoorruimte. Er moet een visionaire grootschalige aanpak komen voor het kantorengebied zodat daar een aantrekkelijke woon/werkwijk kan ontstaan.

Voor wie moeten die woningen zijn?
Het stadsdeel wil hogere inkomens naar de Bijlmer trekken met duurdere woningen. De SP vindt dat er eerst een onderzoek moet komen naar de woonbehoeften in Zuidoost. Er is alleen onderzoek gedaan door O+S voor de gehele stad. Zuidoost is een bijzonder gebied met bijzondere bewoners. Daarom moet er specifiek onderzoek worden gedaan naar de woonwensen van mensen die hier wonen, die hier willen wonen en die hier werken.

Onze prioriteiten zijn:
a. Eerst de grenzen van het groen vaststellen, huidige parkgebieden behouden.
b. Dan bepalen voor wie er gebouwd moet worden
- ten eerste voor de huidige bewoners van Zuidoost
- ten tweede voor de spijtoptanten, voormalige Bijlmerbewoners die terug willen naar Zuidoost
- ten derde voor mensen die in Zuidoost werken en hier willen gaan wonen.

Wat voor woningen moeten gebouwd worden?
Als we kiezen voor bewoners van Zuidoost te bouwen moeten er veel betaalbare woningen bij komen. Geen verhouding van 70 tot 80 procent duur en 20 tot 30 procent goedkoop, zoals het stadsdeel wil, maar een verhouding van ongeveer 50/50. Alleen zo kunnen de achterstanden hier in Zuidoost op de sociale woningmarkt worden opgeheven.

En wat te doen met de bestaande wijken?
Ten slotte moet er genvesteerd worden in de bestaande wijken zodat de bewoners van nu daar ook straks graag willen blijven wonen. Dat kan door de levendigheid te vergroten en kleine bedrijvigheid toe te laten in de woonwijken. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de openbare ruimte, beter beheer en meer groen. Daarmee willen we voorkomen dat in de oudere wijken met voornamelijk sociale woningbouw bewoners met meer financiëe mogelijkheden massaal verhuizen naar de nieuwe woningen en alleen de minder draagkrachtigen achterblijven.

De afgelopen 20 jaar zijn de woningbouwverenigingen met de vernieuwing van de Bijlmermeer aan het werk gehouden. Nu liggen de plannen voor de komende 20 jaar voor. De nu voorliggende woningbouwplannen voor Zuidoost hebben alle negatieve trekken van het neoliberalisme. Daar werkt de SP niet aan mee. Wij willen bouwen voor de behoeften van bewoners en niet voor de portemonnee van projectontwikkelaars.

U bent hier