h

Buurten in de Reimerswaalbuurt: Ontevreden over sloop

19 mei 2009

Buurten in de Reimerswaalbuurt: Ontevreden over sloop

Onlangs trok SP Osdorp samen met gemeenteraadslid Hans Bakker de Reimerswaalbuurt in om aan de bewoners te vragen hoe zij het wonen en leven in deze buurt ervaren. In deze buurt wordt sinds enige tijd driftig gesloopt waarvan vooral de sociale woningbouw te lijden heeft. Iets waar maar weinig mensen positief tegenover staan, zo leerde ons dit buurtbezoek.

Vijf man en vrouw sterk toog de SP de buurt in. Niet de gezelligste buurt van Nederland om doorheen te lopen met zoveel half gesloopte woningen. Gelukkig bleken de bewoners een stuk gezelliger en meestal graag bereid om ons te vertellen wat zij van de buurt vonden. Het bleek dat velen niet blij waren met de grootschalige sloopprojecten in hun buurt, niet in de laatste plaats omdat ze zelf binnen afzienbare tijd hun woning zouden moeten verlaten.

Ook vonden veel mensen de buurt naargeestig door de vele sloop. Overdag vond men het nog meevallen, maar 's avonds was dat een ander verhaal, niet in de laatste plaats vanwege de straatverlichting die door de gemeente niet meer wordt ontstoken bij de slooppanden. "Gelukkig patrouilleert er wel veel politie in de avonduren," aldus een bewoonster, er even later met een vertwijfelde blik aan toevoegend "ergens prettig, maar ergens geeft je dat ook het gevoel dat dat blijkbaar nodig is."

De meeste mensen in deze buurt ondergaan de sloop tamelijk gelaten. Enkele mensen spraken schande over de plannen, maar de meerderheid leek zich al bij de situatie te hebben neergelegd. Velen zijn al op zoek naar een nieuwe woning elders in de stad, weinigen hebben al een nieuw onderkomen gevonden. Wat vooral heerst in deze buurt is gelatenheid en onzekerheid. Het gros van de mensen heeft de overtuiging dat protest weinig tot niets uithaalt, wat volgens ons meer zegt over de houding van de gemeente dan de mentaliteit van de bewoners van de Reimerswaalbuurt.

Hans Bakker: "Het is toch eigenlijk bezopen dat al die sociale woningbouw tegen de grond moet. Er is enorme behoefte aan goedkope huurwoningen, maar in plaats dat de gemeente het aanbod vergroot doet ze niets anders dan overal in de stad sociale huurwoningen tegen de vlakte gooien zonder de mensen eerst een goed alternatief te bieden. En dat terwijl het gros van de woningen in deze buurt die op de nominatie voor sloop staan met relatief lage renovatiekosten er weer minstens tien jaar tegenaan kunnen."

Dat de SP-fracties in de gemeenteraad en vele deelraden fel protesteren tegen de sloop van sociale woningbouw zal voor weinigen nog nieuws zijn. Het zal ook niet verrassend zijn dat de SP de acties tegen sloop onverminderd voort zal blijven zetten. En wat de Reimerswaalbuurt betreft zal de SP de gebeurtenissen en het wel en wee van de bewoners op de voet blijven volgen, zodat dit verhaal zeker nog een vervolg zal gaan krijgen.

U bent hier